Vytvořte fakturu

R & E - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.01.2016
Basic information
Obchodní název R & E
Stav Zničeno
IČO 30775141
TIN 2020328266
Datum vytvoření 20 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo R & E
Korytnická 1
82107
Bratislava
Financial information
Zisk -550 €
Kapitál 3 143 €
Vlastní kapitál 3 111 €
Date of updating data: 15.01.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,073
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,029
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 3,073
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,561
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 310
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -3,838
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -550
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 512
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 512
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 32
Date of updating data: 15.01.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1
C. Služby (účtová skupina 51) 1
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 69
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 69
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -69
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -70
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -550
Date of updating data: 15.01.2016
Files
4271580.tif
Date of updating data: 15.01.2016