Vytvořte fakturu

EST COMPANY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EST COMPANY
IČO 30775272
TIN 2020363730
DIČ SK2020363730
Datum vytvoření 06 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EST COMPANY
Novozámocká 47
94201
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 548 746 €
Zisk -6 759 €
Kapitál 827 738 €
Vlastní kapitál 163 766 €
Kontaktní informace
Email estcompany@stonline.sk
Telefon(y) 0356500124, 0356500627, 0356500628, 0356500629, 0356500630, 0356500938
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 832,497
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 413,918
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 57,798
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 54,298
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 3,500
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 356,120
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 356,120
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 418,458
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 119,336
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 102,817
3. Výrobky (123) - /194/ 16,519
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 227,884
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 189,575
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 189,575
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 3,246
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,656
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 31,407
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 71,238
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 16,630
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 54,608
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 121
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 121
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 832,497
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 157,007
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 4,932
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 151,531
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 151,531
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,759
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 675,490
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,706
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 2,705
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 661,460
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 583,862
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 583,862
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 21,611
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 33,343
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,313
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,331
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 11,224
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,224
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,445,906
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,548,746
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,433,906
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 12,000
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -5,180
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 92,024
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,996
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,544,734
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 735,254
D. Služby (účtová skupina 51) 198,963
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 485,421
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 337,807
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 117,791
4. Sociální náklady (527, 528) 29,823
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,664
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,211
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,211
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 78,470
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 6,476
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,275
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,012
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 506,509
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 16
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,404
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,369
2. Ostatní náklady (562A) 1,369
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,035
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,388
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 624
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 7,383
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 7,383
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,759
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30775272 TIN: 2020363730 DIČ: SK2020363730
 • Sídlo: EST COMPANY, Novozámocká 47, 94201, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Prosinec 1991
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.06.2005Nové sidlo:
   Novozámocká 47 Šurany 942 01
   Noví spoločníci:
   Daniele Zagatti Via Quasimodo 2 S. Nicolo Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Novozámocká 47 Šurany 942 01
   Nový štatutárny orgán:
   Daniele Zagatti Via Quasimodo 2 S. Nicolo Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Novozámocká 47 Šurany 942 01 Vznik funkcie: 06.12.1991
   14.06.2005Zrušené sidlo:
   Pri Šajbách 4 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Daniele Zagatti Via Quasimodo 2 S. Nicolo Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Športová 19 Tomášov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniele Zagatti Via Quasimodo 2 S. Nicolo Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Športová 19 Tomášov Vznik funkcie: 06.12.1991
   03.07.2004Noví spoločníci:
   Daniele Zagatti Via Quasimodo 2 S. Nicolo Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Športová 19 Tomášov
   02.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Monika Neuwirthová Pifflova 11 Bratislava
   Daniele Zagatti Via Quasimodo 2 S. Nicolo Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Športová 19 Tomášov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Neuwirthová Pifflova 11 Bratislava
   20.10.2003Nové obchodné meno:
   EST COMPANY spol. s.r. o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Daniele Zagatti Via Quasimodo 2 S. Nicolo Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Športová 19 Tomášov Vznik funkcie: 06.12.1991
   19.10.2003Zrušené obchodné meno:
   EST COMPANY spol. s r. o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Daniele Zagatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Slnečná 38 Dedinka Vznik funkcie: 06.12.1991
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Monika Neuwirthová Pifflova 11 Bratislava
   Daniele Zagatti Via Quasimodo 2 S. Nicolo Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Športová 19 Tomášov
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Monika Neuwirthová Pifflova 11 Bratislava
   Daniele Zagatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Záhradnícka 28 Tomášov
   06.02.1996Nové sidlo:
   Pri Šajbách 4 Bratislava 831 06
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj doplnkov pre textilný a odevný priemysel
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   Monika Neuwirthová Pifflova 11 Bratislava
   Daniele Zagatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Záhradnícka 28 Tomášov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Monika Neuwirthová Pifflova 11 Bratislava
   Daniele Zagatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Slnečná 38 Dedinka Vznik funkcie: 06.12.1991
   05.02.1996Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Výroba, dovoz a vývoz výrobkov a doplnkov pre textilný a odevný priemysel.
   Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť.
   Export, reexport, import a sprostredkovanie obchodného tovaru /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie podľa platných predpisov/
   Marketing a marketingové služby.
   Zrušeny spoločníci:
   Daniele Zadatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Daniele Zadatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko
   12.03.1993Noví spoločníci:
   Daniele Zadatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   11.03.1993Zrušeny spoločníci:
   Ivo Határ Nálepkova 1 Bernolákovo
   Daniele Zadatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivo Határ Nálepkova 1 Bernolákovo
   06.12.1991Nové obchodné meno:
   EST COMPANY spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Výroba, dovoz a vývoz výrobkov a doplnkov pre textilný a odevný priemysel.
   Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť.
   Export, reexport, import a sprostredkovanie obchodného tovaru /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie podľa platných predpisov/
   Marketing a marketingové služby.
   Noví spoločníci:
   Ivo Határ Nálepkova 1 Bernolákovo
   Daniele Zadatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivo Határ Nálepkova 1 Bernolákovo
   Daniele Zadatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko