Vytvořte fakturu

REOS LEASING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název REOS LEASING
IČO 30775477
TIN 2020343171
DIČ SK2020343171
Datum vytvoření 23 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REOS LEASING
Na Riviére 7/A
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 91 814 €
Zisk 8 473 €
Kapitál 532 262 €
Vlastní kapitál 342 871 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0265424304, 0265425250
Mobile(y) 0905712399
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 470,959
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 421,527
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 421,527
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,754
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 407,181
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 10,592
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 48,650
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,958
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,958
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 8,487
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,592
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,592
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,895
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 38,205
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,798
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 29,407
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 782
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 782
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 470,959
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 351,345
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 165,970
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 165,970
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 12,479
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,479
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 164,423
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 164,423
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,473
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 119,614
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 0
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 96,689
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 22,925
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 20,848
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,848
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,077
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 91,814
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 890
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 89,640
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,284
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 78,669
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,063
D. Služby (účtová skupina 51) 28,742
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,346
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 37,276
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 37,276
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,242
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,145
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 52,725
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,258
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,059
2. Ostatní náklady (562A) 2,059
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 199
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,255
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,890
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,417
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,417
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,473
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30775477 TIN: 2020343171 DIČ: SK2020343171
 • Sídlo: REOS LEASING, Na Riviére 7/A, 84104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava 841 05 30.06.1997
  Ing. Juraj Osuský, CSc. Adámiho 3 Bratislava 841 05 30.06.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Eva Osuská 82 985 € (50%) Adámiho 3 Bratislava 841 05
  Ing. Juraj Osuský, CSc. 82 985 € (50%) Adámiho 3 Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.05.2005Nové sidlo:
   Na Riviére 7/A Bratislava 841 04
   03.05.2005Zrušené sidlo:
   Adámiho 3 Bratislava 841 05
   30.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Osuský , CSc. Adámiho 3 Bratislava 841 05
   29.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Osuský , CSc. Adámiho 3 Bratislava 841 05
   30.06.1997Nové obchodné meno:
   REOS LEASING, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj osobných automobilov
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Osuský , CSc. Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Osuský , CSc. Adámiho 3 Bratislava 841 05
   29.06.1997Zrušené obchodné meno:
   REOS spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Osuský Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Osuský Adámiho 3 Bratislava 841 05
   19.06.1995Nové sidlo:
   Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Osuský Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Osuský Adámiho 3 Bratislava 841 05
   18.06.1995Zrušené sidlo:
   Žalmanova 3 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Osuská Žalmanova 3 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Osuský Žalmanova 3 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.06.1993Nové predmety činnosti:
   operačný a finančný leasing
   01.03.1993Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb, (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
   realitná kancelária
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Osuská Žalmanova 3 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Osuský Žalmanova 3 Bratislava 841 05
   28.02.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Obchodná činnosť, odbytová a sprostredkovateľská činnosť, leasing, vývoz, dovoz, okrem tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie.
   Realitná a stavebná činnosť v odbore pozemného a inžinierskeho staviteľstva.
   Zrušeny spoločníci:
   .Ing. Eva Osuská Žalmanova 3 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Osuský Žalmanova 3 Bratislava 841 05
   23.12.1991Nové obchodné meno:
   REOS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Žalmanova 3 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchodná činnosť, odbytová a sprostredkovateľská činnosť, leasing, vývoz, dovoz, okrem tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie.
   Realitná a stavebná činnosť v odbore pozemného a inžinierskeho staviteľstva.
   Noví spoločníci:
   .Ing. Eva Osuská Žalmanova 3 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Osuský Žalmanova 3 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia