Vytvořte fakturu

BEFARE 777 - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 19.01.2016
Basic information
Obchodní název BEFARE 777
IČO 30775612
TIN 2020297686
DIČ SK2020297686
Datum vytvoření 20 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BEFARE 777
Mliekárenská 10
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 10 675 114 €
Zisk 372 532 €
Kapitál 2 661 624 €
Vlastní kapitál 573 067 €
Kontaktní informace
Email befare@befare.sk
Telefon(y) 0253633167, 0258241363, 0253633168
Mobile(y) +421917790517, 0905325709
Fax(y) 0253412278
Date of updating data: 19.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,269,340
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 14,991
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 14,991
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 12,377
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,614
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,253,828
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 27,766
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 16
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 27,750
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 658,488
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 531,763
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 531,763
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 38,776
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 87,949
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,567,574
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,122
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,565,452
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 521
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 521
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,269,340
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 461,713
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 73,027
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 73,027
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,303
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,303
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 398
2. Ostatní fondy (427, 42X) 398
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 8,453
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 8,453
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 372,532
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,807,627
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 8,932
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8,932
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,794,023
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 741,590
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 741,590
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 155
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,052,278
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,672
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,672
Date of updating data: 19.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 10,461,541
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 10,675,114
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 10,432,254
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 27,671
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 215,189
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,195,494
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 9,518,948
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 13,487
D. Služby (účtová skupina 51) 454,530
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 89,573
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 67,100
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 19,829
4. Sociální náklady (527, 528) 2,644
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,285
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,501
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,501
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 112,170
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 479,620
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 472,960
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,954
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,616
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,616
XII. Kurzové zisky (663) 338
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,897
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,896
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 57
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 479,677
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 107,145
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 107,145
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 372,532
Date of updating data: 19.01.2016
Date of updating data: 19.01.2016
 • IČO :30775612 TIN: 2020297686 DIČ: SK2020297686
 • Sídlo: BEFARE 777, Mliekárenská 10, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Juraj Telek Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08 01.01.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Juraj Telek 73 027 € (100%) Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.01.2016Noví spoločníci:
   JUDr. Juraj Telek Klincová 37C Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
   29.05.2010Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Juraj Telek Klincová 37C Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.01.2005
   11.03.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   31.12.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   22.10.2003Nové sidlo:
   Mliekárenská 10 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   24.10.1994Nové obchodné meno:
   BEFARE 777 spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   20.12.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným