Vytvořte fakturu

AUDIRO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AUDIRO
IČO 30775671
TIN 2020317365
DIČ SK2020317365
Datum vytvoření 31 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUDIRO
Drieňova 34
82616
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 76 372 €
Zisk 3 565 €
Kapitál 285 524 €
Vlastní kapitál 250 549 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243337628, 0243631731, 0905871279, 02, 0244883695
Fax(y) 0243294665
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 163,409
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 162,763
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,294
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 92,374
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 45,225
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,677
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 43,065
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 255,783
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 219,500
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 8,630
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 8,630
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,686
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 204,619
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,565
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 36,283
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 36,283
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,752
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,493
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 16,038
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 76,372
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 66,786
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 2,407
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,500
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,679
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 71,720
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,359
C. Služby (účtová skupina 51) 51,809
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 3,179
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,953
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,000
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 3,231
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,189
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,652
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,025
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 39
X. Úrokové výnosy (662) 39
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 65
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 65
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -26
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,626
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,061
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,565
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30775671 TIN: 2020317365 DIČ: SK2020317365
 • Sídlo: AUDIRO, Drieňova 34, 82616, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing.arch. Julián Hauskrecht Medená 21 Bratislava 22.03.2002
  Ing.arch. Anton Valach Sch. Trnavského 20 Bratislava 22.03.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing.arch. Julián Hauskrecht 4 746 € (55%) Medená 21 Bratislava
  Ing.arch. Anton Valach 2 988 € (34.6%) Sch. Trnavského 20 Bratislava
  Ing. arch. Matej Hauskrecht 898 € (10.4%) Bratislava 831 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.12.2014Noví spoločníci:
   Ing. arch. Matej Hauskrecht Pionierska 9 Bratislava 831 02
   12.12.2014Zrušeny spoločníci:
   Branislav Rovňák Šalviová 20 Bratislava 821 01
   17.01.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Rybár Slepá 11 Bratislava
   09.04.2013Noví spoločníci:
   Branislav Rovňák Šalviová 20 Bratislava 821 01
   08.04.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. František Husovský Púpavova 22 Bratislava
   Ing.arch. Cyril Rovňák Bratislava
   22.03.2002Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   poradenská činnosť vo výstavbe
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Julián Hauskrecht Medená 21 Bratislava 811 02
   Ing.arch. Anton Valach Sch. Trnavského 20 Bratislava 841 01
   Ing.arch. František Husovský Púpavova 22 Bratislava
   Ing.arch. Cyril Rovňák Bratislava
   Ing. Ján Rybár Slepá 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Julián Hauskrecht Medená 21 Bratislava
   Ing.arch. Anton Valach Sch. Trnavského 20 Bratislava
   21.03.2002Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie bytových, občianskych, priemyslových a inžinierskych stavieb
   Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Julián Hauskrecht Medená 21 Bratislava
   Ing.arch. František Husovský Púpavova 22 Bratislava
   Anna Rétiová Liptovská 6 Bratislava
   Ing.arch. Cyril Rovňák Bratislava
   Ing. Ján Rybár Slepá 11 Bratislava
   Ing.arch. Anton Valach Sch. Trnavského 20 Bratislava
   Ing. Alfred Behm Dannebergplatz 14/13 Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Julián Hauskrecht Medená 21 Bratislava
   Ing.arch. František Husovský Púpavova 22 Bratislava
   23.11.1993Nové sidlo:
   Drieňova 34 Bratislava 826 16
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie bytových, občianskych, priemyslových a inžinierskych stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Julián Hauskrecht Medená 21 Bratislava
   Ing.arch. František Husovský Púpavova 22 Bratislava
   22.11.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   urbanisticko-architektonická tvorba, deding, spracovanie zadaní a projektovej prípravy, pre všetky druhy stavieb, projekčná činnosť
   inžiniersko-investorská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti projektovej prípravy a realizácie stavieb
   prieskumné a geodetické práce
   zabezpečenie stavebných, rekonštrukčných a adaptačných prác pre všetky druhy stavieb a pre účely zriadenia podnikateľských subjektov, domového a bytového fondu občanov a ostatných právnych subjektov
   výroba a montáž ľahkých oceľových konštrukcií
   elektroinštalačné práce
   výroba dodávka a montáž interierov a zariaďovacích predmetov
   výroba a dodávka stolársko-tesárskych výrobkov
   asanačné a búracie práce
   čistenie dezinfekcia a deratizácia budov
   obchodná činnosť v oblasti stavebnéo materiálu, spotrebného a priemyselného tovaru, potravín a umeleckých predmetov
   propagácia obchodnej činnosti, včítane zabezpečenia jej výroby
   zabezpečenie pomoci pri zriaďovaní nových podnikateľských subjektov v oblasti vnútropodnikovej organizácie, návrhy na technologické riešenia a organizašné vybavenie, poradenská služba Spoločnosť je okrem toho oprávnená ku všet- kým jednaniam, obchodom a k prijímániu opatrení, ktoré podporujú dosiahnutie účelu, pre ktorý bola spoločnosť založená, najmä:
   k získaniu, prenájmu, ako aj účasti na iných podnikoch a spoločnostiach, včetne prevzatia vedenia a zastupovania takýchto podnikov a spoločností
   k zriadeniu a prevádzkovaniu pobočiek a prevádzok v tuzemsku, ako aj v zahraničí.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   AUDIRO spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   urbanisticko-architektonická tvorba, deding, spracovanie zadaní a projektovej prípravy, pre všetky druhy stavieb, projekčná činnosť
   inžiniersko-investorská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti projektovej prípravy a realizácie stavieb
   prieskumné a geodetické práce
   zabezpečenie stavebných, rekonštrukčných a adaptačných prác pre všetky druhy stavieb a pre účely zriadenia podnikateľských subjektov, domového a bytového fondu občanov a ostatných právnych subjektov
   výroba a montáž ľahkých oceľových konštrukcií
   elektroinštalačné práce
   výroba dodávka a montáž interierov a zariaďovacích predmetov
   výroba a dodávka stolársko-tesárskych výrobkov
   asanačné a búracie práce
   čistenie dezinfekcia a deratizácia budov
   obchodná činnosť v oblasti stavebnéo materiálu, spotrebného a priemyselného tovaru, potravín a umeleckých predmetov
   propagácia obchodnej činnosti, včítane zabezpečenia jej výroby
   zabezpečenie pomoci pri zriaďovaní nových podnikateľských subjektov v oblasti vnútropodnikovej organizácie, návrhy na technologické riešenia a organizašné vybavenie, poradenská služba Spoločnosť je okrem toho oprávnená ku všet- kým jednaniam, obchodom a k prijímániu opatrení, ktoré podporujú dosiahnutie účelu, pre ktorý bola spoločnosť založená, najmä:
   k získaniu, prenájmu, ako aj účasti na iných podnikoch a spoločnostiach, včetne prevzatia vedenia a zastupovania takýchto podnikov a spoločností
   k zriadeniu a prevádzkovaniu pobočiek a prevádzok v tuzemsku, ako aj v zahraničí.
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Julián Hauskrecht Medená 21 Bratislava
   Ing.arch. František Husovský Púpavova 22 Bratislava
   Anna Rétiová Liptovská 6 Bratislava
   Ing.arch. Cyril Rovňák Bratislava
   Ing. Ján Rybár Slepá 11 Bratislava
   Ing.arch. Anton Valach Sch. Trnavského 20 Bratislava
   Ing. Alfred Behm Dannebergplatz 14/13 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia