Vytvořte fakturu

DUOS-CHEM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DUOS-CHEM
IČO 30775809
TIN 2020344810
Datum vytvoření 20 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DUOS-CHEM
Janka Alexyho 1
84101
Bratislava
Financial information
Kapitál 10 716 €
Vlastní kapitál -48 818 €
Kontaktní informace
Email info@duos-chem.sk
Telefon(y) 0265424882, 0903425345, 0903784447
Fax(y) 0265424882
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,776
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,761
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,633
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,633
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,128
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) -470
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,598
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 15
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 15
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,649
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -45,885
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 893
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 893
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -53,417
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 9,484
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -62,901
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 59,534
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 783
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 783
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 50,500
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 450
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 450
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 49,960
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 90
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,251
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30775809 TIN: 2020344810
 • Sídlo: DUOS-CHEM, Janka Alexyho 1, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jaroslav Hrnčirík Janka Alexyho 1863/1 Bratislava 29.10.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jaroslav Hrnčirík 6 639 € (100%) Janka Alexyho 1863/1 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.10.2013Nové sidlo:
   Janka Alexyho 1 Bratislava 841 01
   10.10.2013Zrušené sidlo:
   Karloveská 6 Bratislava 841 05
   29.10.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslav Hrnčirík Janka Alexyho 1863/1 Bratislava
   28.10.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jaroslav Hrnčirík Krajňáková 18 Bratislava
   20.11.1998Noví spoločníci:
   Jaroslav Hrnčirík Janka Alexyho 1863/1 Bratislava
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Hrnčirík Pri kríži 18 Bratislava
   07.04.1997Noví spoločníci:
   Jaroslav Hrnčirík Pri kríži 18 Bratislava
   06.04.1997Zrušeny spoločníci:
   DUOS, družstvo služieb Líščie údolie 59 Bratislava
   Jaroslav Hrnčirík Pri kríži 18 Bratislava
   29.03.1995Noví spoločníci:
   DUOS, družstvo služieb Líščie údolie 59 Bratislava
   Jaroslav Hrnčirík Pri kríži 18 Bratislava
   28.03.1995Zrušeny spoločníci:
   DUOS, družstvo služieb Líščie údolie 59 Bratislava
   03.09.1993Nové sidlo:
   Karloveská 6 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   montáž, opravy, rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení
   montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
   revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
   dodávanie a inštalácia úpravovní vody v rozsahu bezpečného napätia
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, vykonávať len s tým povolením)
   Noví spoločníci:
   DUOS, družstvo služieb Líščie údolie 59 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jaroslav Hrnčirík Krajňáková 18 Bratislava
   02.09.1993Zrušené sidlo:
   Tr. L. Novomeského 6 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   montáž, údržba a opravy upravovní vody, horákov a kotlov, poradenská a servisná služba, zásobvovací servis
   Zrušeny spoločníci:
   DUOS, družstvo údržby, opráv a služieb, zast. Ing. Jozef Igaz, Saratovská 5, Bratislava Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.12.1991Nové obchodné meno:
   DUOS-CHEM spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tr. L. Novomeského 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž, údržba a opravy upravovní vody, horákov a kotlov, poradenská a servisná služba, zásobvovací servis
   Noví spoločníci:
   DUOS, družstvo údržby, opráv a služieb, zast. Ing. Jozef Igaz, Saratovská 5, Bratislava Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia