Vytvořte fakturu

ASCOBIT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název ASCOBIT
IČO 30775981
TIN 2020318234
DIČ SK2020318234
Datum vytvoření 31 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASCOBIT
Royova 22
83101
Bratislava
Financial information
Zisk -2 740 €
Kapitál 454 €
Vlastní kapitál -22 128 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254788854
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,089
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,089
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 192
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 192
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 897
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 185
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 712
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,089
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -24,868
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -29,100
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -29,100
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,740
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,957
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 25,957
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 626
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 626
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 24,371
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,592
D. Služby (účtová skupina 51) 1,592
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,592
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,592
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 188
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 184
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -188
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,780
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,740
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :30775981 TIN: 2020318234 DIČ: SK2020318234
 • Sídlo: ASCOBIT, Royova 22, 83101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Andrej Huba Via Pancaldi Mola 47 Ascona 6612 Švajčiarsko 19.06.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Andrej Huba 996 € (15%) Via Pancaldi Mola 47 Ascona 6612 Švajčiarsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.07.2009Noví spoločníci:
   Andrej Huba Via Pancaldi Mola 47 Ascona 6612 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   Andrej Huba Via Pancaldi Mola 47 Ascona 6612 Švajčiarsko Vznik funkcie: 19.06.2009
   13.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Dr. Augustín Huba Royova 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Augustín Huba Royova 22 Bratislava
   Ing. Pavol Rakovský Jégého 3 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 05.02.2002
   02.02.2004Nové sidlo:
   Royova 22 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Rakovský Jégého 3 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Rakovský Jégého 3 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 05.02.2002
   Ing. Jozef Huba P. Mola 47 Ascona 6612 Switzerland Vznik funkcie: 05.02.2002
   01.02.2004Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kerata Čmelíkova 17 Bratislava
   19.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Kerata Čmelíkova 17 Bratislava
   Dipl. Ing. Jozef Huba Via Pancaldi Mola 47 Ascona 6612 Switzerland
   18.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kerata Čmelíkova 17 Bratislava
   Dipl. Ing. Jozef Huba Via Pancaldi Mola 47 Ascona 6612 Switzerland
   23.03.1994Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   komisionálny predaj
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   reklama
   Noví spoločníci:
   Dr. Augustín Huba Royova 22 Bratislava
   Ing. Ján Kerata Čmelíkova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Augustín Huba Royova 22 Bratislava
   22.03.1994Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vývoz, dovoz, veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s tovarmi všetkého druhu, okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   sprostredkovanie kúpy a predaja, vrátane komisionárskeho predaja a poradenskej činnosti
   zastupovanie zahraničných firiem v ČSFR a zastupovanie česko-slovenských firiem v zahraničí
   prevádzkovanie drobných výrob a poradenstvo pri zakladaní
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. František Martinec Jasovská 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   ASCOBIT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoz, dovoz, veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s tovarmi všetkého druhu, okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   sprostredkovanie kúpy a predaja, vrátane komisionárskeho predaja a poradenskej činnosti
   zastupovanie zahraničných firiem v ČSFR a zastupovanie česko-slovenských firiem v zahraničí
   prevádzkovanie drobných výrob a poradenstvo pri zakladaní
   Noví spoločníci:
   RNDr. František Martinec Jasovská 11 Bratislava
   Dipl. Ing. Jozef Huba Via Pancaldi Mola 47 Ascona 6612 Switzerland
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia