Vytvořte fakturu

Krištáľové krídlo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Krištáľové krídlo
IČO 30776449
TIN 2020301338
DIČ SK2020301338
Datum vytvoření 30 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Krištáľové krídlo
Žatevná 8
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 487 971 €
Zisk 6 503 €
Kapitál 422 180 €
Vlastní kapitál 98 857 €
Kontaktní informace
Email maria.vaskovicova@mail.t-com.sk
webové stránky http://www.kristalovekridlo.sk
Mobile(y) +421903446506
Fax(y) 0264461588
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 306,233
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 62,494
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 55,855
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,650
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 54,205
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 6,639
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,639
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 195,591
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 11,670
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,185
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,185
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,485
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 183,921
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,065
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 182,856
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 48,148
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,545
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 43,603
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 306,233
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 81,030
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 67,224
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,503
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 225,155
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 15,514
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 10,802
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 136
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 4,576
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 207,411
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 163,804
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 163,804
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,542
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,070
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,158
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,314
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 22,523
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,230
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,230
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 48
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 48
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 487,149
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 487,971
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 487,149
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 822
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 473,491
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 22,648
D. Služby (účtová skupina 51) 367,003
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 46,361
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 33,605
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 11,370
4. Sociální náklady (527, 528) 1,386
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 870
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 32,616
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 32,616
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,993
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,480
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 97,498
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 12
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,156
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,924
2. Ostatní náklady (562A) 3,924
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 228
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,144
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,336
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,833
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,833
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,503
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30776449 TIN: 2020301338 DIČ: SK2020301338
 • Sídlo: Krištáľové krídlo, Žatevná 8, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Mária Vaškovičová Strmý vŕšok 8129/129 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06 18.05.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Mária Vaškovičová 6 639 € (100%) Strmý vŕšok 8129/129 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.04.2011Nové obchodné meno:
   Krištáľové krídlo s. r. o.
   06.04.2011Zrušené obchodné meno:
   AGAS spol. s r.o.
   22.11.2008Nové predmety činnosti:
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   31.10.2008Noví spoločníci:
   Ing. Mária Vaškovičová Strmý vŕšok 8129/129 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Vaškovičová Strmý vŕšok 8129/129 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06 Vznik funkcie: 18.05.1992
   30.10.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Mlčochová Strmý vŕšok 8129/129 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Mlčochová Strmý vŕšok 8129/129 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   17.02.2006Nové sidlo:
   Žatevná 8 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   organizačné zabezpečenie športových podujatí
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Mlčochová Strmý vŕšok 8129/129 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Mlčochová Strmý vŕšok 8129/129 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   16.02.2006Zrušené sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Mlčochová Žatevná 8 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Mlčochová Žatevná 8 Bratislava 841 01
   11.09.2003Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť cestovnej kancelárie
   30.01.2003Nové obchodné meno:
   AGAS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Mlčochová Žatevná 8 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Mlčochová Žatevná 8 Bratislava 841 01
   29.01.2003Zrušené obchodné meno:
   "AGAS spol. s r.o."
   Zrušené sidlo:
   Pribinova 23 Bratislava 810 11
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Mlčochová Janka Alexyho 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Mlčochová Janka Alexyho 7 Bratislava
   26.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Mária Mlčochová Janka Alexyho 7 Bratislava
   25.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Mlčochová Janka Alexyho 7 Bratislava
   26.10.1994Nové sidlo:
   Pribinova 23 Bratislava 810 11
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   organizačné zabezpečenie seminárov
   organizačné zabezpečenie spoločenských podujatí
   výroba audiovizuálnych programov
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a reklamy
   výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   činnosť cestovnej kancelárie
   25.10.1994Zrušené sidlo:
   Janka Alexyho 7 Bratislava
   19.11.1993Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Mlčochová Janka Alexyho 7 Bratislava
   18.11.1993Zrušeny predmety činnosti:
   managerská činnosť pre prípravu a výrobu propagačných filmov, relácií a reklamných šotov pre odvysielanie v televízii a rozhlase
   managerská činnosť pre prípravu a výrobu plošnej inzercie v denníkoch, ostatných periodikách a tiskopisoch
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť so spotrebným a priemyselným tovarom najmä s nábytkom, bytovými doplnkami a s drevovýrobkami
   zahranično-obchodná činnosť, na ktorú sa nevyžaduje osobitné povolenie príslušného štátneho orgánu
   sprostredkovanie prenájmu poľovných revírov a poplatkových odstrelov zveriny
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť v uvedených oblastiach.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.05.1992Noví spoločníci:
   Ing. Mária Mlčochová Janka Alexyho 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.05.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   "AGAS spol. s r.o."
   Nové sidlo:
   Janka Alexyho 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   managerská činnosť pre prípravu a výrobu propagačných filmov, relácií a reklamných šotov pre odvysielanie v televízii a rozhlase
   managerská činnosť pre prípravu a výrobu plošnej inzercie v denníkoch, ostatných periodikách a tiskopisoch
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť so spotrebným a priemyselným tovarom najmä s nábytkom, bytovými doplnkami a s drevovýrobkami
   zahranično-obchodná činnosť, na ktorú sa nevyžaduje osobitné povolenie príslušného štátneho orgánu
   sprostredkovanie prenájmu poľovných revírov a poplatkových odstrelov zveriny
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť v uvedených oblastiach.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia