Vytvořte fakturu

ESWELD SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ESWELD SK
IČO 30776465
TIN 2020341345
DIČ SK2020341345
Datum vytvoření 30 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ESWELD SK
Závadská 8
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 104 418 €
Zisk 3 023 €
Kapitál 111 308 €
Vlastní kapitál 42 557 €
Kontaktní informace
Email p-koubek@weldconsult.sk
Telefon(y) 0244680477, 0244873522, 0244873523, 0244873524, 0244889185
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 4,857
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 4,857
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,857
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 74,305
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 25,039
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,501
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 79,162
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 45,582
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,672
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,494
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 34,393
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,023
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 33,580
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 8,268
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 25,312
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 15,053
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,043
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 842
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,374
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 104,418
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 60,202
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 32,660
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,556
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 100,077
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 54,150
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 680
C. Služby (účtová skupina 51) 8,963
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 32,702
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 122
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,428
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 32
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,341
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 29,069
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 359
M. Úrokové náklady (562) 229
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 130
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -358
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,983
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,023
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30776465 TIN: 2020341345 DIČ: SK2020341345
 • Sídlo: ESWELD SK, Závadská 8, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Prokop Koubek, CSc. Závadská 8 Bratislava 21.12.1998
  Ing. Mário Ondruška, PhD. Lúčna 3603/8 Senec 903 01 10.12.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  ESWELD, spol. s r. o. 6 706 € (100%) Praha 7 Holešovice 170 00 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.04.2015Nové obchodné meno:
   ESWELD SK, s r.o.
   07.04.2015Zrušené obchodné meno:
   WELDCONSULT spol. s r.o.
   10.01.2015Noví spoločníci:
   ESWELD, spol. s r. o. Stupkova 1443/3 Praha 7 Holešovice 170 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mário Ondruška , PhD. Lúčna 3603/8 Senec 903 01 Vznik funkcie: 10.12.2014
   09.01.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Prokop Koubek , CSc. Závadská 8 Bratislava 831 06
   03.02.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Trnovský Černyševského 37 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Trnovský Černyševského 37 Bratislava
   05.06.2008Noví spoločníci:
   Ing. Prokop Koubek , CSc. Závadská 8 Bratislava 831 06
   Ing. Ján Trnovský Černyševského 37 Bratislava 851 01
   04.06.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Prokop Koubek , CSc. Závadská 8 Bratislava
   Ing. Marta Tesáková Gelnická 8 Bratislava
   Ing. Ján Trnovský Černyševského 37 Bratislava
   17.01.2003Noví spoločníci:
   Ing. Prokop Koubek , CSc. Závadská 8 Bratislava
   Ing. Marta Tesáková Gelnická 8 Bratislava
   Ing. Ján Trnovský Černyševského 37 Bratislava
   16.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Prokop Koubek , CSc. Závadská 8 Bratislava
   Ing. Marta Tesáková Gelnická 8 Bratislava
   Ing. Ján Trnovský Vavilovova 4 Bratislava
   21.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Prokop Koubek , CSc. Závadská 8 Bratislava
   Ing. Marta Tesáková Gelnická 8 Bratislava
   Ing. Ján Trnovský Vavilovova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Prokop Koubek , CSc. Závadská 8 Bratislava
   Ing. Ján Trnovský Černyševského 37 Bratislava
   20.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Prokop Koubek Závadská 8 Bratislava
   Ing. Miroslav Lago Rajecká 10 Bratislava
   Ing. Marta Tesáková Geľnická 8 Bratislava
   Ing. Ján Trnovský Vavilovova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Prokop Koubek Závadská 8 Bratislava
   Ing. Ján Trnovský Vavilovova 4 Bratislava
   10.10.1995Noví spoločníci:
   Ing. Prokop Koubek Závadská 8 Bratislava
   Ing. Miroslav Lago Rajecká 10 Bratislava
   Ing. Marta Tesáková Geľnická 8 Bratislava
   Ing. Ján Trnovský Vavilovova 4 Bratislava
   09.10.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Prokop Koubek Závadská 8 Bratislava
   Ing. Miroslav Lago Rajecká 10 Bratislava
   Ing. Marta Tesáková Gelnická 8 Bratislava
   Ing. Ján Trnovský Vavilovova 4 Bratislava
   Ing. Josef Rychtera Masarykova 897 Roztoky u Prahy Česká republika
   10.11.1994Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Lago Rajecká 10 Bratislava
   09.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Krajčovič Západný rad 3 Bratislava
   28.06.1993Nové sidlo:
   Závadská 8 Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   obchodná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti zváracej techniky a priemyselnej elektrotechniky
   obchodná činnosť s priemyselným a spotrebným tovarom
   prenájom a leasing tovarov uvedených v predchádzajúcich bodoch
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Josef Rychtera Masarykova 897 Roztoky u Prahy Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Prokop Koubek Závadská 8 Bratislava
   Ing. Ján Trnovský Vavilovova 4 Bratislava
   27.06.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   a) Obchodná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti zváracej techniky a priemyselnej elektorotechniky
   b) Obchodná činnosť s priemyslovým a spotrebným tovarom
   c) Prenájom a leasing tovarov uvedených v bodoch a, b.
   d) Vykonávanie zahraničnej obchodnej činnosti v oblasti uvedených v bodoch a, b, c.
   e) Tovar, na vývoz a dovoz ktorého sa vyžaduje osobitné povolenie je možné dovážať a vyvážať len na základe tohto povolenia.
   Zrušeny spoločníci:
   Josef Rychtera Sibírska 54 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   WELDCONSULT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a) Obchodná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti zváracej techniky a priemyselnej elektorotechniky
   b) Obchodná činnosť s priemyslovým a spotrebným tovarom
   c) Prenájom a leasing tovarov uvedených v bodoch a, b.
   d) Vykonávanie zahraničnej obchodnej činnosti v oblasti uvedených v bodoch a, b, c.
   e) Tovar, na vývoz a dovoz ktorého sa vyžaduje osobitné povolenie je možné dovážať a vyvážať len na základe tohto povolenia.
   Noví spoločníci:
   Ing. Prokop Koubek Závadská 8 Bratislava
   Ing. Igor Krajčovič Západný rad 3 Bratislava
   Josef Rychtera Sibírska 54 Bratislava
   Ing. Marta Tesáková Gelnická 8 Bratislava
   Ing. Ján Trnovský Vavilovova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia