Vytvořte fakturu

FRODO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FRODO
IČO 30776546
TIN 2020296784
DIČ SK2020296784
Datum vytvoření 18 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FRODO
Tvarožková 4
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 520 434 €
Zisk 5 908 €
Kapitál 241 688 €
Vlastní kapitál 34 865 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244451311
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 229,142
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 82,547
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 269
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 121,261
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 229,142
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 41,193
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 4,647
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,814
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 20,185
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,908
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 187,949
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 308
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 187,641
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 27,428
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 872
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 159,341
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 520,434
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 520,434
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 510,528
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,396
C. Služby (účtová skupina 51) 490,002
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 13,023
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,254
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 853
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 9,906
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 25,036
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 11
X. Úrokové výnosy (662) 11
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,321
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,321
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,310
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,596
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,688
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,908
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30776546 TIN: 2020296784 DIČ: SK2020296784
 • Sídlo: FRODO, Tvarožková 4, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Alžbeta Bzdúchová Tvarožková 4 Bratislava 18.12.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Alžbeta Bzdúchová 6 639 € (100%) Tvarožková 4 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alžbeta Bzdúchová Tvarožková 4 Bratislava Vznik funkcie: 18.12.1991
   27.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alžbeta Bzdúchová Tvarožková 4 Bratislava
   14.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Alžbeta Bzdúchová Tvarožková 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alžbeta Bzdúchová Tvarožková 4 Bratislava
   13.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Alžbeta Bzdúchová Tvarožková 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alžbeta Bzdúchová Tvarožkova 4 Bratislava
   20.06.1996Nové obchodné meno:
   FRODO, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   19.06.1996Zrušené obchodné meno:
   A.B.-TRADING, spol. s r. o.
   15.06.1993Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, /s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní/
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Alžbeta Bzdúchová Tvarožkova 4 Bratislava
   14.06.1993Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj, prenájom a nájom tovarov všetkého druhu
   export, import a reexport tovarov všetkého druhu, okrem komodít pre ktorých vývoz alebo dovoz sa vyžaduje osobitné povolenie
   sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.12.1991Nové obchodné meno:
   A.B.-TRADING, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Tvarožková 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj, prenájom a nájom tovarov všetkého druhu
   export, import a reexport tovarov všetkého druhu, okrem komodít pre ktorých vývoz alebo dovoz sa vyžaduje osobitné povolenie
   sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania.
   Noví spoločníci:
   Alžbeta Bzdúchová Tvarožková 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia