Vytvořte fakturu

ICOM TRADING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ICOM TRADING
IČO 30776562
TIN 2020300381
DIČ SK2020300381
Datum vytvoření 18 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ICOM TRADING
Zátišie 12
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 150 782 €
Zisk 8 921 €
Kapitál 112 131 €
Vlastní kapitál 413 €
Kontaktní informace
Email icom@icom.sk
webové stránky http://www.icom.sk
Telefon(y) +421244462649
Fax(y) 0244462649
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 172,394
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 54,063
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 54,063
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 54,063
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 114,691
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,481
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,481
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 100,027
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 97,377
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 97,377
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,650
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,183
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 609
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 11,574
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,640
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 3,640
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 172,394
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,333
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,278
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,278
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 6,296
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,608
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,608
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -20,770
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 26,771
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -47,541
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,921
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 163,061
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 91,182
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 34,810
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 34,810
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 55,097
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,275
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 71,472
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 56,722
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,203
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 310
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,645
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,592
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 407
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 407
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 137,576
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 150,782
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 137,576
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 6,200
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,006
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 134,235
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,295
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 24,826
D. Služby (účtová skupina 51) 72,241
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 25,326
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 18,684
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,530
4. Sociální náklady (527, 528) 112
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,495
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,912
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,912
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 140
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,547
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 39,214
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -17
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) -18
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,133
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 18
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,115
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,150
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,397
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,476
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,476
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,921
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30776562 TIN: 2020300381 DIČ: SK2020300381
 • Sídlo: ICOM TRADING, Zátišie 12, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Prosinec 1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Peter Lukačka st. 9 959 € (75%) Bratislava 821 07
  Peter Lukačka ml. 3 320 € (25%) Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.08.2009Noví spoločníci:
   Peter Lukačka ml. Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Lukačka ml. Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.02.2008
   31.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Peter Lukačka ml. Ružova dolina 22 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Lukačka ml. Ružova dolina 22 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.02.2008
   19.02.2008Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
   nákup a predaj kancelárskej techniky
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovanie nákupu a predaj tovarov
   sprostredkovanie služieb
   sprostredkovanie nákupu a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Peter Lukačka st. Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   Peter Lukačka ml. Ružova dolina 22 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Lukačka st. Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   Peter Lukačka ml. Ružova dolina 22 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.02.2008
   18.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   21.09.2007Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby č. PT 000009
   12.08.2003Noví spoločníci:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   11.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   Ing. Ivan Sopko Speisingerstrasse 47-53/1/2/5 Wien 1130 Rakúska republika
   09.05.2001Nové sidlo:
   Zátišie 12 Bratislava 831 03
   08.05.2001Zrušené sidlo:
   Galvániho 10 Bratislava 821 04
   30.09.1998Noví spoločníci:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   Ing. Ivan Sopko Speisingerstrasse 47-53/1/2/5 Wien 1130 Rakúska republika
   29.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   Ing. Ivan Sopko Speisingerstrasse 47-53/1/2/5 Wien 1130 Rakúska republika
   11.04.1997Nové sidlo:
   Galvániho 10 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   Ing. Ivan Sopko Speisingerstrasse 47-53/1/2/5 Wien 1130 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   10.04.1997Zrušené sidlo:
   Továrenská 12/a Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava
   Peter Nagy Tokajícka 10 Bratislava
   Ing. Ivan Sopko Speisingerstrasse 47-53/1/2/5 Wien 1130 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava
   04.03.1994Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj spotrebných a priemyselných tovarov
   elektroinštalácie
   výroba, inštalácie, servis v oblasti elektroniky, strojov, prístrojov
   Noví spoločníci:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava
   Peter Nagy Tokajícka 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava
   03.03.1994Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchodný a maloobchodný nákup, predaj a sprostredkovanie spotrebných, priemyselných a potravinárskych výrobkov a tovarov každého druhu
   poskytovanie montážnych, servisných a opravárenských služieb v oblasti spotrebnej elektorniky, výpočtovej techniky, elektroakustických zariadení, meracích a regulačnej elektroniky, vrátane elektorinštalačných prác
   výroba a predaj elektronických súčastí a dielov spotrebnej a výpočtovej elektroniky
   výroba, montáž a opravy zabezpečovacej techniky
   výroba a opravy elektorických šijacích strojov a elektrických prístrojov pre domácnosť
   prevádzkovanie požičovne audiovizuálnej techniky a elektromechanického náradia
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava
   Peter Nagy Tokajícka 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.12.1991Nové obchodné meno:
   ICOM TRADING, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Továrenská 12/a Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodný a maloobchodný nákup, predaj a sprostredkovanie spotrebných, priemyselných a potravinárskych výrobkov a tovarov každého druhu
   poskytovanie montážnych, servisných a opravárenských služieb v oblasti spotrebnej elektorniky, výpočtovej techniky, elektroakustických zariadení, meracích a regulačnej elektroniky, vrátane elektorinštalačných prác
   výroba a predaj elektronických súčastí a dielov spotrebnej a výpočtovej elektroniky
   výroba, montáž a opravy zabezpečovacej techniky
   výroba a opravy elektorických šijacích strojov a elektrických prístrojov pre domácnosť
   prevádzkovanie požičovne audiovizuálnej techniky a elektromechanického náradia
   Noví spoločníci:
   Peter Lukačka Poľnohospodárska 32 Bratislava
   Peter Nagy Tokajícka 10 Bratislava
   Ing. Ivan Sopko Speisingerstrasse 47-53/1/2/5 Wien 1130 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia