Vytvořte fakturu

SOLIDOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.12.2015
Basic information
Obchodní název SOLIDOS
Stav V likvidaci
IČO 30776708
TIN 2020295552
Datum vytvoření 20 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOLIDOS
Agátova 32
84103
Bratislava
Date of updating data: 11.12.2015
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 0
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -600
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,597
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,597
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 0
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -17,197
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -17,197
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 600
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 600
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 600
Date of updating data: 11.12.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 0
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 0
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 0
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 0
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Date of updating data: 11.12.2015