Vytvořte fakturu

Garáže Astra - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Garáže Astra
IČO 30776813
TIN 2020845981
Datum vytvoření 02 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Garáže Astra
Astrová 46
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 32 375 €
Zisk -4 242 €
Kapitál 54 147 €
Vlastní kapitál 138 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243422704
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 18,419
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 18,419
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,929
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,030
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,899
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 21,348
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,592
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 360
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 2,835
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,242
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,756
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 122
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 14,584
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,307
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,382
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 714
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,181
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,050
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 32,375
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 32,372
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 35,310
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,037
C. Služby (účtová skupina 51) 1,569
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 17,310
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,395
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,232
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 767
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,935
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 23,766
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 827
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 827
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -827
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,762
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,242
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4272234.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30776813 TIN: 2020845981
 • Sídlo: Garáže Astra, Astrová 46, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Marek Rihák Brečtanová 12/A Bratislava 831 01 12.05.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Marek Rihák 6 639 € (100%) Brečtanová 12/A Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.06.2014Noví spoločníci:
   Marek Rihák Brečtanová 12/A Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Marek Rihák Brečtanová 12/A Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 12.05.2014
   18.06.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Rihák Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Rihák Svetlá 5 Bratislava 811 02
   24.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Rihák Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Rihák Svetlá 5 Bratislava 811 02
   23.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Rihák Svetlá 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.03.1993Nové predmety činnosti:
   Prevádzkovanie garáži s poskytovaním služieb pre motoristov
   Poradenská, sprostredkovateľská a reklamná činnosť v hore uvedenej oblasti
   Nákup a predaj autodoplnkov a príslušenstva
   Marketing
   Nákup a predaj motorových vozidiel
   Skladovanie nehorľavých materiálov
   15.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj motorových vozidiel, ich súčastí a príslušenstva
   prevádzkovanie veľkogaraží - údržba, požičiavanie a úschova motorových vozidiel a materiálov rôzného druhu, strážna služba
   sprostredkovanie kúpy a predaja motorových vozidiel a poskytovanie servisu - opráv
   uskladňovanie - úshova rôznych materiálov a predmetov
   predaj motocyklov - záručný a pozáručný servis
   poskytovanie ďalších služieb motoristom vrátane pohostinstva, predaja potravín, ovocia, zeleniny, nápojov a motoristického príslušenstva a potrieb
   poradenská, sprostredkovacia a reklamná činnosť súvisiaca s vyššie uvedeným predmetom činnosti
   export, import a reexport súvisiaci s vyššie uvedeným predmetom činnosti
   02.12.1991Nové obchodné meno:
   Garáže Astra spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Astrová 46 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj motorových vozidiel, ich súčastí a príslušenstva
   prevádzkovanie veľkogaraží - údržba, požičiavanie a úschova motorových vozidiel a materiálov rôzného druhu, strážna služba
   sprostredkovanie kúpy a predaja motorových vozidiel a poskytovanie servisu - opráv
   uskladňovanie - úshova rôznych materiálov a predmetov
   predaj motocyklov - záručný a pozáručný servis
   poskytovanie ďalších služieb motoristom vrátane pohostinstva, predaja potravín, ovocia, zeleniny, nápojov a motoristického príslušenstva a potrieb
   poradenská, sprostredkovacia a reklamná činnosť súvisiaca s vyššie uvedeným predmetom činnosti
   export, import a reexport súvisiaci s vyššie uvedeným predmetom činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Rihák Svetlá 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia