Vytvořte fakturu

TriviTax - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TriviTax
IČO 30776961
TIN 2020313625
DIČ SK2020313625
Datum vytvoření 26 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TriviTax
Kostlivého 8
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 43 380 €
Zisk 3 215 €
Kapitál 74 709 €
Vlastní kapitál 30 482 €
Kontaktní informace
Email trivitax@centrum.sk
Telefon(y) 0907782291
Mobile(y) 0907782291
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 42,351
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 42,351
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 31,466
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,125
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 7,924
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,184
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 56,476
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 33,618
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 23,100
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,215
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 22,858
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,245
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 17,613
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 267
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,781
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,685
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,880
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 43,380
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 43,380
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 39,133
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,650
C. Služby (účtová skupina 51) 5,028
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 11,705
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 426
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,065
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,259
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,247
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 35,702
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 72
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 72
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -72
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,175
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,215
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30776961 TIN: 2020313625 DIČ: SK2020313625
 • Sídlo: TriviTax, Kostlivého 8, 82103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Březen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Miroslav Grieš Kostlivého 8 Bratislava 821 03 04.11.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Lýdia Koumalová 6 639 € (100%) Sása 392 Lehnice 930 37
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.09.2007Nové obchodné meno:
   TriviTax, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kostlivého 8 Bratislava 821 03
   31.08.2007Zrušené obchodné meno:
   UTAR, E.I., spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 02
   28.11.2003Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Grieš Kostlivého 8 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 04.11.1998
   27.11.2003Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 826 13
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Grieš Kostlivého 8 Bratislava 821 03
   08.12.1998Nové obchodné meno:
   UTAR, E.I., spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   činnosť ekonomických a účtovných poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   automatizované spracovanie dát
   vedenie účtovníctva
   prenájom kancelárskej a reprodukčnej techniky
   sprostredkovateľská činnosť
   výskum trhu, marketingová činnosť
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov a poskytovanie doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Ing. Lýdia Koumalová Sása 392 Lehnice 930 37
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Grieš Kostlivého 8 Bratislava 821 03
   07.12.1998Zrušené obchodné meno:
   UTAR, export - import, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Filípek Račianska 43 Bratislava 831 05
   Blažej Oškera Holčekova 399 Budmerice 900 86
   Ing. Stanislav Trnovský Bartoškova 6 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Filípek Račianska 43 Bratislava 831 05
   Blažej Oškera Holčekova 399 Budmerice 900 86
   Ing. Stanislav Trnovský Bartoškova 6 Bratislava 831 04
   27.04.1994Noví spoločníci:
   Blažej Oškera Holčekova 399 Budmerice 900 86
   Ing. Stanislav Trnovský Bartoškova 6 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Filípek Račianska 43 Bratislava 831 05
   Blažej Oškera Holčekova 399 Budmerice 900 86
   Ing. Stanislav Trnovský Bartoškova 6 Bratislava 831 04
   26.04.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alojz Macháč Hanulova 7 Bratislava 841 01
   Blažej Oškera Holčekova 399 Budmerice 900 86
   Ing. Stanislav Trnovský Bartoškova 6 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Filípek
   Ing. Alojz Macháč
   Blažej Oškera
   Ing. Stanislav Trnovský
   15.02.1993Noví spoločníci:
   Blažej Oškera Holčekova 399 Budmerice 900 86
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Blažej Oškera
   14.02.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   26.03.1992Nové obchodné meno:
   UTAR, export - import, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 826 13
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj strojov, zariadení, prístrojov a celkov pre strojárstvo
   zabezpečovanie výroby
   marketing
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Filípek Račianska 43 Bratislava 831 05
   Ing. Alojz Macháč Hanulova 7 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Trnovský Bartoškova 6 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Filípek
   Ing. Alojz Macháč
   Ing. Stanislav Trnovský