Vytvořte fakturu

LORI LORI /skrátený názov/ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LORI LORI /skrátený názov/
IČO 30776988
TIN 2020917734
Datum vytvoření 27 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LORI LORI /skrátený názov/
Ovčiarska 11
81100
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 40 016 €
Zisk 1 692 €
Kapitál 6 102 €
Vlastní kapitál 5 847 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245522371
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,438
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,438
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 7,380
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 7,380
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 983
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 983
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 75
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 75
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,438
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,539
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -792
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -792
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,692
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 899
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 899
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 16
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 264
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 614
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 40,017
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 40,016
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 40,016
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 37,762
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 21,433
D. Služby (účtová skupina 51) 10,219
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,841
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,320
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,521
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 269
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,254
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,364
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 82
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -82
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,172
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,692
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30776988 TIN: 2020917734
 • Sídlo: LORI LORI /skrátený názov/, Ovčiarska 11, 81100, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Zoltán Tóth Ovčiarska 11 Bratislava 821 06 17.06.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Zoltán Tóth 6 639 € (100%) Ovčiarska 11 Bratislava 821 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.04.2002Noví spoločníci:
   Zoltán Tóth Ovčiarska 11 Bratislava 821 06
   04.04.2002Zrušeny spoločníci:
   Zoltán Tóth Ovčiarska 11 Bratislava 821 06
   Ján Zsenics Hronská 24 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Zsenics Hronská 24 Bratislava 821 07
   17.06.1998Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj živých zvierat
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti vo forme maloobchodu
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti vo forme veľkoobchodu
   sprostredkovanie, prenájom a leasing hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   sprosterdkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Zoltán Tóth Ovčiarska 11 Bratislava 821 06
   Ján Zsenics Hronská 24 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zoltán Tóth Ovčiarska 11 Bratislava 821 06
   Ján Zsenics Hronská 24 Bratislava 821 07
   16.06.1998Zrušeny predmety činnosti:
   chov, kúpa a predaj zvierat v malom i veľ- kom a s tým súvisiace činnosti
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu vo forme maloobchodu a veľkoobchodu okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie
   zahranično-obchodná činnosť okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie
   výrobná činnosť
   služby všetkého druhu, najmä sprostredkovateľská, poradenská a propagačná činnosť okrem tých, na ktoré treba osobitné povolenie
   predaj a kúpa hnuteľných a nehnuteľných vecí a jeho sprostredkovanie, prenájom a leasing vecí rôzneho druhu
   Zrušeny spoločníci:
   Zoltán Tóth Ovčiarska 11 Bratislava
   Ján Zsenics Hronská 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.12.1991Nové obchodné meno:
   LORI spoločnosť s ručením obmedzeným LORI spol. s r.o. /skrátený názov/
   Nové sidlo:
   Ovčiarska 11 Bratislava 811 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   chov, kúpa a predaj zvierat v malom i veľ- kom a s tým súvisiace činnosti
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu vo forme maloobchodu a veľkoobchodu okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie
   zahranično-obchodná činnosť okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie
   výrobná činnosť
   služby všetkého druhu, najmä sprostredkovateľská, poradenská a propagačná činnosť okrem tých, na ktoré treba osobitné povolenie
   predaj a kúpa hnuteľných a nehnuteľných vecí a jeho sprostredkovanie, prenájom a leasing vecí rôzneho druhu
   Noví spoločníci:
   Zoltán Tóth Ovčiarska 11 Bratislava
   Ján Zsenics Hronská 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia