Vytvořte fakturu

PRODOM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PRODOM
IČO 30777011
TIN 2020314373
DIČ SK2020314373
Datum vytvoření 31 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRODOM
Líščie nivy 9
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 190 712 €
Zisk -41 115 €
Kapitál 366 858 €
Vlastní kapitál 111 130 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421250203911, +421250203915
Mobile(y) +421911776233, +421903711156, +421911776244
Fax(y) 0250203916
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 296,954
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 139,818
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 4,107
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 4,107
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 33,482
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 20,237
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,738
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,273
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,234
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 102,229
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 102,229
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 154,347
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 114
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 99
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 15
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 19,805
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 15,780
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,780
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,025
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 134,428
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,591
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 130,837
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,789
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,789
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 296,954
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 70,709
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 61,240
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 11,496
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,496
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 1,344
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 1,344
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 2,230
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 2,230
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 28,874
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 28,874
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -41,115
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 226,245
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,323
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,323
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 584
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 584
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 216,006
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,938
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,938
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 193,169
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,260
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,533
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,902
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,204
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,100
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,100
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 232
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 190,712
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 190,712
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,046
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 187,666
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 231,205
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 12,246
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,933
D. Služby (účtová skupina 51) 57,575
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 135,047
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 98,010
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 33,818
4. Sociální náklady (527, 528) 3,219
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,395
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,765
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,765
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,092
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,152
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -40,493
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 109,958
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 994
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 994
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 994
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 467
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 467
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 527
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -39,966
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,149
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,149
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -41,115
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30777011 TIN: 2020314373 DIČ: SK2020314373
 • Sídlo: PRODOM, Líščie nivy 9, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. arch. Stanislav Pšenčík Hlinkova 16 Ivanka pri Dunaji 900 28 31.12.1991
  Štefánia Pšenčíková Hlinkova 2309/16 Ivanka pri Dunaji 900 28 23.12.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. arch. Stanislav Pšenčík 3 320 € (50%) Hlinkova 16 Ivanka pri Dunaji 900 28
  Štefánia Pšenčíková 3 320 € (50%) Hlinkova 2309/16 Ivanka pri Dunaji 900 28
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.01.2011Noví spoločníci:
   Štefánia Pšenčíková Hlinkova 2309/16 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Štefánia Pšenčíková Hlinkova 2309/16 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 23.12.2010
   18.03.2010Nové sidlo:
   Líščie nivy 9 Bratislava 821 08
   17.03.2010Zrušené sidlo:
   Líščie Nivy 9 Bratislava 821 08
   10.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Timár Daxnerovo nám. 4 Bratislava 821 08
   18.06.2008Noví spoločníci:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Hlinkova 2309/16 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Hlinkova 16 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 31.12.1991
   17.06.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Farnianska 16 Bratislava 900 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Farnianska 16 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 31.12.1991
   25.04.2006Nové predmety činnosti:
   geodetické a kartografické činnosti
   30.03.2006Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Uher 149 Veľký Grob 925 27
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Uher 149 Veľký Grob 925 27 Vznik funkcie: 31.12.1991
   19.05.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Farnianska 16 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 31.12.1991
   Jaroslav Uher 149 Veľký Grob 925 27 Vznik funkcie: 31.12.1991
   18.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 31.12.1991
   Jaroslav Uher 149 Veľký Grob 825 27 Vznik funkcie: 31.12.1991
   28.08.2003Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Farnianska 16 Bratislava 900 28
   Ing. Pavel Timár Daxnerovo nám. 4 Bratislava 821 08
   Jaroslav Uher 149 Veľký Grob 925 27
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 31.12.1991
   Jaroslav Uher 149 Veľký Grob 825 27 Vznik funkcie: 31.12.1991
   27.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava
   Ing. Pavel Timár Daxnerovo nám 821 Bratislava
   Jaroslav Uher 14 Veľký Grob
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava
   Jaroslav Uher 14 Veľký Grob
   13.12.2000Nové sidlo:
   Líščie Nivy 9 Bratislava 821 08
   12.12.2000Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 46 Bratislava
   03.05.2000Nové obchodné meno:
   PRODOM spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava
   Jaroslav Uher 14 Veľký Grob
   02.05.2000Zrušené obchodné meno:
   PRODOM spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   Mária Kirethová Pestovateľská 43 Tomášov
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava
   Jaroslav Uher 14 Veľký Grob
   20.05.1999Noví spoločníci:
   Mária Kirethová Pestovateľská 43 Tomášov
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava
   Ing. Pavel Timár Daxnerovo nám 821 Bratislava
   Jaroslav Uher 14 Veľký Grob
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava
   Jaroslav Uher 14 Veľký Grob
   19.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ottó Kireth Pestovateľská 43 Tomášov
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava
   Ing. Pavel Timár Daxnerovo nám 821 Bratislava
   Jaroslav Uher 14 Veľký Grob
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava
   Jaroslav Uher 14 Veľký Grob
   03.10.1995Noví spoločníci:
   Ottó Kireth Pestovateľská 43 Tomášov
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava
   Ing. Pavel Timár Daxnerovo nám 821 Bratislava
   Jaroslav Uher 14 Veľký Grob
   02.10.1995Zrušeny spoločníci:
   Ottó Kireth Pestovateľská 43 Tomášov
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava
   Štefánia Pšenčíková Sklabinská 14 Bratislava
   Ing. Pavel Timár Daxnerovo nám 821 Bratislava
   Ing. Andrea Timárová Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   Jaroslav Uher 14 Veľký Grob
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ottó Kireth Pestovateľská 43 Tomášov
   Štefánia Pšenčíková Sklabinská 14 Bratislava
   Ing. Pavel Timár Daxnerovo nám 821 Bratislava
   Ing. Andrea Timárová Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   18.11.1993Noví spoločníci:
   Ottó Kireth Pestovateľská 43 Tomášov
   Nový štatutárny orgán:
   Ottó Kireth Pestovateľská 43 Tomášov
   17.11.1993Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Eva Marianyiová Toryská 28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Eva Marianyiová Toryská 28 Bratislava
   27.08.1992Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností s doplnkovými službami
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   investorsko-inžinierska činnosť
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   Noví spoločníci:
   JUDr. Eva Marianyiová Toryská 28 Bratislava
   Štefánia Pšenčíková Sklabinská 14 Bratislava
   Ing. Andrea Timárová Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Eva Marianyiová Toryská 28 Bratislava
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava
   Štefánia Pšenčíková Sklabinská 14 Bratislava
   Ing. Pavel Timár Daxnerovo nám 821 Bratislava
   Ing. Andrea Timárová Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   Jaroslav Uher 14 Veľký Grob
   26.08.1992Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť, včetne odbytovej a zahraničnoobchodnej činnosti, s výnimkou komodít, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť
   projektová činnosť
   investorsko-inžinierska činnosť
   stavebná činnosť
   predaj, kúpa a prenájom nehnuteľností
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   PRODOM spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 46 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, včetne odbytovej a zahraničnoobchodnej činnosti, s výnimkou komodít, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť
   projektová činnosť
   investorsko-inžinierska činnosť
   stavebná činnosť
   predaj, kúpa a prenájom nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava
   Ing. Pavel Timár Daxnerovo nám 821 Bratislava
   Jaroslav Uher 14 Veľký Grob
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia