Vytvořte fakturu

CSK - IKS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CSK - IKS
IČO 30777101
TIN 2020328332
DIČ SK2020328332
Datum vytvoření 01 Leden 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CSK - IKS
Strojnícka 23
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 27 583 €
Zisk -66 412 €
Kapitál 38 985 €
Vlastní kapitál -976 362 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243420316
Fax(y) 0243337649
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,523
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,523
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 32,299
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 5,130
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 82
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,401
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 33,822
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,042,775
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 135,929
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 135,929
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,709
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,114,001
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -66,412
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,076,597
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 467,137
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 605,926
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 475,387
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 25,784
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,525
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 98,230
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,524
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 10
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 27,583
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 24,119
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 3,464
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 76,055
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 18,634
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,945
C. Služby (účtová skupina 51) 17,421
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 28,885
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 122
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 427
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 5,244
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,377
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -48,472
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -12,417
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 16,980
M. Úrokové náklady (562) 16,893
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 87
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -16,980
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -65,452
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -66,412
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30777101 TIN: 2020328332 DIČ: SK2020328332
 • Sídlo: CSK - IKS, Strojnícka 23, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Leden 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Konrad Stefan Steinbrechergasse 32-34 Wien 1221 Rakúsko prechodný pobyt na území SR : Strojnícka 23 Bratislava 14.10.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. K. Stefan, GmbH 135 929 € (100%) Wien 1221 Rakúsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Blanka Hermanová Palisády 19 Bratislava
   04.04.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Blanka Hermanová Palisády 19 Bratislava
   03.04.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Blanka Hermanová Ursínyho 2 Bratislava
   24.09.1996Nové obchodné meno:
   CSK - IKS, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. K. Stefan, GmbH Steinbrechergasse 32-34 Wien 1221 Rakúsko
   23.09.1996Zrušené obchodné meno:
   CSK - IMS, s.r.o. spoločnosť IKS
   Zrušeny spoločníci:
   I.M.S. spoločný podnik s.r.o. Mýtna 23 Bratislava
   Ing. K. Stefan, GmbH Steinbrechergasse 32-34 Wien 1221 Rakúsko
   14.10.1993Nové predmety činnosti:
   kovovýroba, technicko-poradenská služba, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   kúpa a predaj tovaru strojno-technologických zariadení
   Noví spoločníci:
   I.M.S. spoločný podnik s.r.o. Mýtna 23 Bratislava
   Ing. K. Stefan, GmbH Steinbrechergasse 32-34 Wien 1221 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Blanka Hermanová Ursínyho 2 Bratislava
   Ing. Konrad Stefan Steinbrechergasse 32-34 Wien 1221 Rakúsko prechodný pobyt na území SR : Strojnícka 23 Bratislava
   13.10.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Konštrukcia, vývoj, výskum a výroba potrubného systému a príslušných riadiacich jednotiek, tesniace prvky, zariadenia pre výrobu a úpravu tlakového vrduchu, vývevy, čerpadlá pre náročné média, pneumatické automatizačné prvky, stroje na rezanie a zvarovanie potrubí, montážne automaty, robotizačná technika.
   Technická poradenská činnosť a leasing
   Dovoz a vývoz vecí, ich nákup a predaj v tuzemsku i zahraničí, v zmysle platných predpisov
   Zrušeny spoločníci:
   I.M.S. spoločný podnik Mýtna 23 Bratislava
   Ing. K. Stefan, GmbH Steinbrechergasse 32-34 Wien 1221 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.01.1992Nové obchodné meno:
   CSK - IMS, s.r.o. spoločnosť IKS
   Nové sidlo:
   Strojnícka 23 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Konštrukcia, vývoj, výskum a výroba potrubného systému a príslušných riadiacich jednotiek, tesniace prvky, zariadenia pre výrobu a úpravu tlakového vrduchu, vývevy, čerpadlá pre náročné média, pneumatické automatizačné prvky, stroje na rezanie a zvarovanie potrubí, montážne automaty, robotizačná technika.
   Technická poradenská činnosť a leasing
   Dovoz a vývoz vecí, ich nákup a predaj v tuzemsku i zahraničí, v zmysle platných predpisov
   Noví spoločníci:
   I.M.S. spoločný podnik Mýtna 23 Bratislava
   Ing. K. Stefan, GmbH Steinbrechergasse 32-34 Wien 1221 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia