Vytvořte fakturu

U & R CENTRUM UMELECKÝCH REMESIEL skrátene: U & R CENTRUM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název U & R CENTRUM UMELECKÝCH REMESIEL skrátene: U & R CENTRUM
Stav Zničeno
IČO 30777119
TIN 2020850568
Datum vytvoření 30 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo U & R CENTRUM UMELECKÝCH REMESIEL skrátene: U & R CENTRUM
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 17,825
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,825
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 17,759
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 15,668
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,668
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,091
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 66
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 66
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,825
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,361
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 3,319
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 3,319
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 398
2. Ostatní fondy (427, 42X) 398
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -5,078
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -5,078
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,186
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 19,186
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 18,223
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,223
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,129
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) -33
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -133
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 0
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 0
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 0
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Files
3915556.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30777119 TIN: 2020850568
 • Sídlo: U & R CENTRUM UMELECKÝCH REMESIEL skrátene: U & R CENTRUM, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Prosinec 1991
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.11.2014Zrušené obchodné meno:
   U & R CENTRUM UMELECKÝCH REMESIEL s.r.o. skrátene: U & R CENTRUM s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   tvorivá príprava a komplexná realizácia:
   interiérových a exteriérových prvkov a celkov
   výstavných akcií krátkodobého a dlhodobého charakteru vrátane múzejných expozícií
   reštaurovania (s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierok predmetov)
   komplexných propagačných služieb
   konzultačná a sevisná činnosť
   sprostredkovateľská a obchodná činnosť v tuzemsku a zahraničí
   Zrušeny spoločníci:
   Ĺubomír Klaučo Szántoová 41 Bratislava 841 03
   Dušan Pamula Ipeľská 5 Bratislava 821 07
   Milan Veselý Slepá 3 Bratislava 811 01
   Ľubomír Pištek Szantóoa 41 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.04.1993Nové predmety činnosti:
   tvorivá príprava a komplexná realizácia:
   interiérových a exteriérových prvkov a celkov
   výstavných akcií krátkodobého a dlhodobého charakteru vrátane múzejných expozícií
   reštaurovania (s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierok predmetov)
   komplexných propagačných služieb
   konzultačná a sevisná činnosť
   sprostredkovateľská a obchodná činnosť v tuzemsku a zahraničí
   Noví spoločníci:
   Ĺubomír Klaučo Szántoová 41 Bratislava 841 03
   Dušan Pamula Ipeľská 5 Bratislava 821 07
   Milan Veselý Slepá 3 Bratislava 811 01
   Ľubomír Pištek Szantóoa 41 Bratislava 841 03
   18.04.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Prevádzkovanie umelecko-remeselnej výroby v plnej šírke interiérovej a exteriérovej tvorby, reštaurovanie a pamiatkovej obnovy, vrátane projekčnej, konzultačnej a obchodnej činnosti v tuzemsku a zahraničí.
   Zrušeny spoločníci:
   Ĺubomír Klaučo Szántoová 41 Bratislava 841 03
   Dušan Pamula Ipeľská 5 Bratislava 821 07
   Milan Veselý Slepá 3 Bratislava 811 01
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   U & R CENTRUM UMELECKÝCH REMESIEL s.r.o. skrátene: U & R CENTRUM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Prevádzkovanie umelecko-remeselnej výroby v plnej šírke interiérovej a exteriérovej tvorby, reštaurovanie a pamiatkovej obnovy, vrátane projekčnej, konzultačnej a obchodnej činnosti v tuzemsku a zahraničí.
   Noví spoločníci:
   Ĺubomír Klaučo Szántoová 41 Bratislava 841 03
   Dušan Pamula Ipeľská 5 Bratislava 821 07
   Milan Veselý Slepá 3 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia