Vytvořte fakturu

FEVAKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FEVAKO
IČO 30777178
TIN 2020351861
DIČ SK2020351861
Datum vytvoření 05 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FEVAKO
Pečnianska 31
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 692 670 €
Zisk 184 635 €
Kapitál 219 177 €
Vlastní kapitál 167 918 €
Kontaktní informace
Email fevako@nextra.sk
Telefon(y) +421253418762
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 286,957
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 284,306
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 495
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 495
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 500
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 500
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 57,723
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 57,723
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57,723
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 225,588
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,282
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 221,306
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,651
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,651
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 286,957
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 219,000
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 22,560
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,166
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,166
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 184,635
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 67,957
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,888
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,888
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 1,943
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 1,943
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 64,126
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,191
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,191
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 22,569
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,635
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,246
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,012
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 473
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 668,230
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 692,670
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 668,215
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 24,428
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 453,548
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 13,693
D. Služby (účtová skupina 51) 172,600
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 231,301
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 166,307
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 58,113
4. Sociální náklady (527, 528) 6,881
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,241
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,163
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,163
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 24,550
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 239,122
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 481,922
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,344
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 16
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 2,328
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,751
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,751
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,407
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 236,715
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 52,080
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 52,080
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 184,635
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30777178 TIN: 2020351861 DIČ: SK2020351861
 • Sídlo: FEVAKO, Pečnianska 31, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Březen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jaroslav Fekete Rybničná 23 Bratislava 831 07 01.01.2009
  Ing. Peter Kovačič Pečnianska 31 Bratislava 15.05.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jaroslav Fekete 3 320 € (50%) Rybničná 23 Bratislava 831 07
  Ing. Peter Kovačič 3 320 € (50%) Pečnianska 31 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.01.2009Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Fekete Rybničná 23 Bratislava 831 07
   Ing. Peter Kovačič Pečnianska 31 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Fekete Rybničná 23 Bratislava 831 07
   31.12.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Fekete Furdekova 15 Bratislava
   Ing. Peter Kovačič Pečnianska 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Fekete Furdekova 15 Bratislava
   15.05.2000Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Fekete Furdekova 15 Bratislava
   Ing. Peter Kovačič Pečnianska 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kovačič Pečnianska 31 Bratislava
   Ing. Jaroslav Fekete Furdekova 15 Bratislava
   14.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Fekete Furdekova 15 Bratislava
   Ing. Peter Kovačič Pečnianska 31 Bratislava
   Ing. Stanislav Vaňo Tilgnerova 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Fekete
   Ing. Peter Kovačič
   11.02.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Vaňo
   22.06.1993Nové obchodné meno:
   FEVAKO spol. s r. o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Fekete Furdekova 15 Bratislava
   Ing. Peter Kovačič Pečnianska 31 Bratislava
   Ing. Stanislav Vaňo Tilgnerova 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Vaňo
   21.06.1993Zrušené obchodné meno:
   FEAKO spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Fekete Furdekova 15 Bratislava
   Ing. Peter Kovačič Pečnianska 31 Bratislava
   05.03.1992Nové obchodné meno:
   FEAKO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pečnianska 31 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska a technická pomoc v oblasti energetiky
   dodávka, montáž, opravy, revízie a rekonštrukcie energetických zariadení
   zámočníctvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Fekete Furdekova 15 Bratislava
   Ing. Peter Kovačič Pečnianska 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Fekete
   Ing. Peter Kovačič