Vytvořte fakturu

D.W.N. holding akciová D.W.N. holding - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název D.W.N. holding akciová D.W.N. holding
IČO 30777194
TIN 2020301525
DIČ SK2020301525
Datum vytvoření 31 Prosinec 1991
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo D.W.N. holding akciová D.W.N. holding
Mierová 64
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 188 371 €
Zisk -3 886 €
Kapitál 896 208 €
Vlastní kapitál 847 499 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243633555
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 893,951
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 814,551
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 12,500
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 12,500
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 802,051
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 735,929
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 66,122
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 78,379
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 62,219
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 17,709
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,709
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 41,393
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,117
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 16,155
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 385
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 15,770
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,021
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,021
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 893,951
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 843,613
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 400,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 400,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,869
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,869
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 442,158
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 442,158
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 472
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 472
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,886
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 50,338
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 12,238
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 620
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 11,618
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 36,994
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 904
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 904
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,335
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,409
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,346
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,106
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,106
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 188,200
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 188,371
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 188,200
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 171
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 192,553
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,517
D. Služby (účtová skupina 51) 20,271
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 159,783
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 104,373
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 18,240
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 35,601
4. Sociální náklady (527, 528) 1,569
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,063
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,357
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,357
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,562
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,182
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 164,412
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,452
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 51
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 51
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,401
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,401
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 196
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 196
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,256
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,926
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,886
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30777194 TIN: 2020301525 DIČ: SK2020301525
 • Sídlo: D.W.N. holding akciová D.W.N. holding, Mierová 64, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Milan Čerňan predseda Višňová 34 Ivánka pri Dunaji 900 28 20.05.2010
  PhDr. Danica Slosáriková člen Štefanovičova 7028/7 Bratislava 811 04 Slov enská republika 20.05.2010
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.10.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Mária Štenclová - podpredseda Novosvetská 25 Bratislava 811 06 Slov enská republika Vznik funkcie: 20.05.2010
   13.07.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Čerňan - predseda Višňová 34 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 20.05.2010
   PhDr. Danica Slosáriková - člen Štefanovičova 7028/7 Bratislava 811 04 Slov enská republika Vznik funkcie: 20.05.2010
   JUDr. Mária Štenclová - podpredseda Novosvetská 25 Bratislava 811 06 Slov enská republika Vznik funkcie: 20.05.2010
   12.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Čerňan - predseda Višňová 1835/34 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 01.02.2007
   JUDr. Mária Štenclová - člen Novosvetská 25 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 05.02.2002
   19.11.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Danica Slosáriková - člen Štefanovičova 7028/7 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 01.02.2007
   30.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Čerňan - predseda Višňová 1835/34 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 01.02.2007
   PhDr. Danica Slosáriková - člen Štefanovičova 7028/7 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 01.02.2007
   JUDr. Mária Štenclová - člen Novosvetská 25 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 05.02.2002
   29.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Čerňan - člen Višňová 1835/34 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 03.08.2004
   Mária Hudecová Štenclová - člen Novosvetská 25 Bratislava
   Ing. Jozef Neština - predseda D. Jurkoviča 2399/22 Topoľčany 955 03 Vznik funkcie: 01.10.2001
   07.09.2005Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky
   kúpa a predaj motorových vozidiel, súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá
   požičiavanie a prenájom motorových vozidiel
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   kancelárske a sekretárske služby
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   sprostredkovanie reklamy, propagácie a inzercie
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom a požičiavanie kancelárskej a výpočtovej techniky
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Neština - predseda D. Jurkoviča 2399/22 Topoľčany 955 03 Vznik funkcie: 01.10.2001
   06.09.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Neština - predseda D. Jurkoviča 2419/1 Topoľčany
   19.04.2005Nové sidlo:
   Mierová 64 Bratislava 821 05
   18.04.2005Zrušené sidlo:
   Syslia 27 Bratislava 821 05
   27.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Čerňan - člen Višňová 1835/34 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 03.08.2004
   12.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Málek Púpavova 7 Bratislava Vznik funkcie: 21.09.2002 Skončenie funkcie: 31.01.2004
   15.11.2002Nové sidlo:
   Syslia 27 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Hudecová Štenclová - člen Novosvetská 25 Bratislava
   Ing. Ján Málek Púpavova 7 Bratislava Vznik funkcie: 21.09.2002 Skončenie funkcie: 31.01.2004
   14.11.2002Zrušené sidlo:
   Pražská 9 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kostka - člen Sokolská 3 Bratislava
   Mária Štenclová - člen Novosvetská 25 Bratislava
   05.02.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kostka - člen Sokolská 3 Bratislava
   Ing. Jozef Neština - predseda D. Jurkoviča 2419/1 Topoľčany
   Mária Štenclová - člen Novosvetská 25 Bratislava
   04.02.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kostka - predseda Sokolská 3 Bratislava
   Ing. Jozef Neština - predseda D. Jurkoviča 2419/1 Topoľčany
   MUDr. Ján Štencl ml. - člen Repašského 4 Bratislava
   04.03.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kostka - predseda Sokolská 3 Bratislava
   Ing. Jozef Neština - predseda D. Jurkoviča 2419/1 Topoľčany
   MUDr. Ján Štencl ml. - člen Repašského 4 Bratislava
   03.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubica Bajzíková Bajkalská 18 Bratislava
   Ing. Svetozár Hruškovič - podpredseda Moskovská 17 Bratislava
   Ing. Pavol Kostka - predseda Sokolská 3 Bratislava
   Ing. Juraj Slovák - člen Suvorovova 16 Žilina
   MUDr. Ján Štencl ml. - člen Repašského 4 Bratislava
   02.05.1996Nové obchodné meno:
   D.W.N. holding akciová spoločnosť D.W.N. holding a.s. (skrátený názov) D.W.N. a.s. (skratka)
   01.05.1996Zrušené obchodné meno:
   D.W.N. holding akciová spoločnosť D.W.N. holding a.s. (skrátený názov)
   27.09.1995Nové obchodné meno:
   D.W.N. holding akciová spoločnosť D.W.N. holding a.s. (skrátený názov)
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   finančný a operatívny leasing priemyselného tovaru
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti obchodu
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľubica Bajzíková Bajkalská 18 Bratislava
   Ing. Svetozár Hruškovič - podpredseda Moskovská 17 Bratislava
   Ing. Pavol Kostka - predseda Sokolská 3 Bratislava
   Ing. Juraj Slovák - člen Suvorovova 16 Žilina
   MUDr. Ján Štencl ml. - člen Repašského 4 Bratislava
   26.09.1995Zrušené obchodné meno:
   D.W.N. akciová spoločnosť D.W.N. a.s. (skrátený názov)
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchod s tovarom všetkého druhu vo forme maloobchodu a veľkoobchodu v zmysle platných predpisov
   zahraničnoobchodná činnosť v zmysle platných predpisov
   prenájom strojov, prístrojov a priemyselného tovaru
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľubica Bajzíková Bajkalská 18 Bratislava
   Danica Slosáriková Fedinova 16 Bratislava
   Dr. Dagmar Valovičová Belehradská 11 Bratislava
   18.08.1993Nové sidlo:
   Pražská 9 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov, prístrojov a priemyselného tovaru
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   Danica Slosáriková Fedinova 16 Bratislava
   17.08.1993Zrušeny predmety činnosti:
   zahraničnohospodárske služby v zmysle platných predpisov
   poradenská a konzultačná činnosť
   podieľnictvo na iných spoločnostiach
   zriadenie obchodnej agentúry v tuzemsku aj zahraničí
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bajzík - predseda predstavenstva Bajkalská 18 Bratislava
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   D.W.N. akciová spoločnosť D.W.N. a.s. (skrátený názov)
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchod s tovarom všetkého druhu vo forme maloobchodu a veľkoobchodu v zmysle platných predpisov
   zahraničnoobchodná činnosť v zmysle platných predpisov
   zahraničnohospodárske služby v zmysle platných predpisov
   poradenská a konzultačná činnosť
   podieľnictvo na iných spoločnostiach
   zriadenie obchodnej agentúry v tuzemsku aj zahraničí
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Bajzík - predseda predstavenstva Bajkalská 18 Bratislava
   Ľubica Bajzíková Bajkalská 18 Bratislava
   Dr. Dagmar Valovičová Belehradská 11 Bratislava