Vytvořte fakturu

BE TRADE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BE TRADE
IČO 30777259
TIN 2020352037
Datum vytvoření 31 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BE TRADE
Starorímska 1359/20
85110
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 407 €
Zisk 1 597 €
Kapitál 1 426 €
Vlastní kapitál -17 330 €
Kontaktní informace
Email razova@slais.sk
Telefon(y) 0254435740
Mobile(y) 0903397162
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,461
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,461
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,461
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -15,733
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -24,633
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,597
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 17,194
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 17,194
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 601
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 16,593
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 7,407
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 7,386
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 5,101
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,718
C. Služby (účtová skupina 51) 3,261
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 122
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,306
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,407
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 229
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 229
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -229
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,077
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,597
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30777259 TIN: 2020352037
 • Sídlo: BE TRADE, Starorímska 1359/20, 85110, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Hanka Rážová Röntgenova 1178/14 Bratislava 851 01 31.12.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Hanka Rážová 6 639 € (100%) Röntgenova 1178/14 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.07.2013Nové sidlo:
   Starorímska 1359/20 Bratislava 851 10
   03.07.2013Zrušené sidlo:
   Röntgenova 1178/14 Bratislava 851 01
   28.07.2005Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   automatizované spracovanie dát a zhotovovanie počítačových databáz
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   24.06.2005Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie prieskumu trhu a marketing
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   11.06.2005Nové obchodné meno:
   BE TRADE spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Röntgenova 1178/14 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Hanka Rážová Röntgenova 1178/14 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Hanka Rážová Röntgenova 1178/14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 31.12.1991
   10.06.2005Zrušené obchodné meno:
   "BETRADE spol. s r.o."
   Zrušené sidlo:
   Černyševského 29 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Hanka Rážová Černyševského 29 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Hanka Rážová
   28.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Hanka Rážová Černyševského 29 Bratislava
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Hanka Rážová Černyševského 29 Bratislava
   23.09.1997Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom, v rozsahu voľnej živnosti
   22.09.1997Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   03.03.1993Nové predmety činnosti:
   zahranično - obchodná činnosť
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Hanka Rážová Černyševského 29 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Hanka Rážová
   02.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v oblasti stavebných materiálov, hutníckych materiálov, inštalačných materiálov, alektorniky, potravín, bytových doplnkov, hračiek, kozmetiky, drugistického tovaru strojov a zariadení pre stavebnú a inú výrobu, liekov zdravotníckej techniky, textilných výrobkov železiarskeho tovaru, izolačných materiálov a výrobkov z dreva a umelých hmôt
   zaisťovanie obchodných, sprostredkovateľských a obstarávateľských služieb a poradenstva vo výššie uvedených oblastiach
   zahranično-obchodná činnosť v rozsahu registrácie s výnimkou činností, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitných predpisov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Hanka Rážová Černyševského 29 Bratislava
   MUDr. Beata Sibertová Duklianska 5 Bratislava
   Ing. Vladimír Kostadinov blv. Nasr 26 Sofia Bulharská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   "BETRADE spol. s r.o."
   Nové sidlo:
   Černyševského 29 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v oblasti stavebných materiálov, hutníckych materiálov, inštalačných materiálov, alektorniky, potravín, bytových doplnkov, hračiek, kozmetiky, drugistického tovaru strojov a zariadení pre stavebnú a inú výrobu, liekov zdravotníckej techniky, textilných výrobkov železiarskeho tovaru, izolačných materiálov a výrobkov z dreva a umelých hmôt
   zaisťovanie obchodných, sprostredkovateľských a obstarávateľských služieb a poradenstva vo výššie uvedených oblastiach
   zahranično-obchodná činnosť v rozsahu registrácie s výnimkou činností, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitných predpisov
   Noví spoločníci:
   Ing. Hanka Rážová Černyševského 29 Bratislava
   MUDr. Beata Sibertová Duklianska 5 Bratislava
   Ing. Vladimír Kostadinov blv. Nasr 26 Sofia Bulharská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia