Vytvořte fakturu

BIOTHERM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BIOTHERM
IČO 30777356
TIN 2020803917
Datum vytvoření 31 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BIOTHERM
Grösslingova 63
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 14 711 €
Zisk -3 122 €
Kapitál 20 215 €
Vlastní kapitál 1 646 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252925703
Mobile(y) +421911932273, 0911932273
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,992
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 220
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 220
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 220
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,744
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 280
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 280
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,211
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,211
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,211
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,253
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 381
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 872
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 28
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 28
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,992
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,476
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,656
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -7,649
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -7,649
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,122
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,468
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 78
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 78
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,350
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,870
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,870
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,000
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 40
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 40
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 14,711
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 10,425
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,786
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,041
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,382
D. Služby (účtová skupina 51) 8,390
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 229
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 174
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 54
4. Sociální náklady (527, 528) 1
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 154
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 226
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 226
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 5,656
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,330
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -347
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 312
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 312
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -312
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,642
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,122
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4250927.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30777356 TIN: 2020803917
 • Sídlo: BIOTHERM, Grösslingova 63, 81109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Vojtech Agner Grösslingova 63 Bratislava 813 39 03.12.1997
  MUDr. Viera Agnerová Grösslingova 63 Bratislava 811 09 21.11.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Vojtech Agner 3 254 € (49%) Grösslingova 63 Bratislava 813 39
  MUDr. Viera Agnerová 3 386 € (51%) Grösslingova 63 Bratislava 811 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.12.2013Noví spoločníci:
   MUDr. Viera Agnerová Grösslingova 63 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Viera Agnerová Grösslingova 63 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 21.11.2013
   03.12.2013Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Zuzana Nábělková Grösslingová 63 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Zuzana Nábělková Grösslingová 63 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 14.08.2013
   03.09.2013Noví spoločníci:
   Mgr. Zuzana Nábělková Grösslingová 63 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Zuzana Nábělková Grösslingová 63 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 14.08.2013
   02.09.2013Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Viera Agnerová Grösslingova 63 Bratislava 813 39
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Viera Agnerová - predseda spoločnosti Grösslingova 63 Bratislava 813 39
   11.09.1998Nové sidlo:
   Grösslingova 63 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   factoring a forfaiting
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   vydavateľská a nakladateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   automatizované spracovanie dát
   činnosť ekonomických poradcov
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   JUDr. Vojtech Agner Grösslingova 63 Bratislava 813 39
   MUDr. Viera Agnerová Grösslingova 63 Bratislava 813 39
   10.09.1998Zrušené sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Vojtech Agner Grösslingova 63 Bratislava 813 39
   MUDr. Viera Agnerová Grösslingova 63 Bratislava 813 39
   03.12.1997Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia a akupunktúra
   Noví spoločníci:
   JUDr. Vojtech Agner Grösslingova 63 Bratislava 813 39
   MUDr. Viera Agnerová Grösslingova 63 Bratislava 813 39
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Vojtech Agner Grösslingova 63 Bratislava 813 39
   MUDr. Viera Agnerová - predseda spoločnosti Grösslingova 63 Bratislava 813 39
   02.12.1997Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Vojtech Agner ČA 63 Bratislava
   MUDr. Viera Agnerová ČA 63 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Vojtech Agner Grösslingova 63 Bratislava
   MUDr. Viera Agnerová - predseda spoločnosti Grösslingova 63 Bratislava
   19.05.1994Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   organizačné a podnikateľské poradenstvo
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   sprostredkovanie a organizovanie prednáškovej činnosti v oblasti rehabilitácie, akupunktúry a kúpeľnej liečby
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Vojtech Agner Grösslingova 63 Bratislava
   MUDr. Viera Agnerová - predseda spoločnosti Grösslingova 63 Bratislava
   18.05.1994Zrušené sidlo:
   ČA 63 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   realizácia obchodnej činnosti vo vzťahu k tuzemským a zahraničným právnickým a fyzickým osobám
   zahranično-obchodná činnosť export-import okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povolenie FMZO
   zastupovanie a sprostredkovanie obchodných činností a služieb vrátane propagačnej činnosti
   zriaďovanie stredísk obchodu a služieb, zriaďovanie obcodných zastúpení na území ČSFR
   poskytovanie poradenskej, konzultačnej a odbornej pomoci pri umiestňovaní iných obchodných aktivít
   zriaďovanie stredísk preventívnej pohybovej diagnostiky, liečebnej telesnej výchovy, regeneračné a rekondičné centrá, vrátane pred- náškovej činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   "BIOTHERM, spol. s r.o."
   Nové sidlo:
   ČA 63 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   realizácia obchodnej činnosti vo vzťahu k tuzemským a zahraničným právnickým a fyzickým osobám
   zahranično-obchodná činnosť export-import okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povolenie FMZO
   zastupovanie a sprostredkovanie obchodných činností a služieb vrátane propagačnej činnosti
   zriaďovanie stredísk obchodu a služieb, zriaďovanie obcodných zastúpení na území ČSFR
   poskytovanie poradenskej, konzultačnej a odbornej pomoci pri umiestňovaní iných obchodných aktivít
   zriaďovanie stredísk preventívnej pohybovej diagnostiky, liečebnej telesnej výchovy, regeneračné a rekondičné centrá, vrátane pred- náškovej činnosti
   Noví spoločníci:
   JUDr. Vojtech Agner ČA 63 Bratislava
   MUDr. Viera Agnerová ČA 63 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia