Vytvořte fakturu

FT Consulting - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 16.11.2016
Basic information
Obchodní název FT Consulting
IČO 30777488
TIN 2020900508
Datum vytvoření 31 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FT Consulting
Lipského 1159/7
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 32 855 €
Zisk 3 007 €
Kapitál 140 333 €
Vlastní kapitál -64 930 €
Kontaktní informace
Email ftconsulting@pobox.sk
Telefon(y) +421244889764, +421244887130
Date of updating data: 16.11.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 38,143
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 33,602
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 692
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,849
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 38,143
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -58,977
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,143
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -70,766
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,007
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 97,120
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 97,120
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 57,488
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 537
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 982
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 38,113
Date of updating data: 16.11.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 32,855
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 32,855
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 29,016
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,891
C. Služby (účtová skupina 51) 12,916
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,501
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 219
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 5,634
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 855
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,839
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 17,048
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 75
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 75
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -75
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,764
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 757
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,007
Date of updating data: 16.11.2016