Vytvořte fakturu

TRANSTECHNIK CS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TRANSTECHNIK CS
IČO 30804744
TIN 2020326022
DIČ SK2020326022
Datum vytvoření 26 Květen 1993
Company category Organizačná zložka podniku
Sídlo TRANSTECHNIK CS
Veľká Okružná 43
01311
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 24 304 €
Zisk -27 856 €
Kapitál 19 569 €
Vlastní kapitál -376 138 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +420274812221, 0262250790, 0415620556
Fax(y) 0262250790
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 19,505
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,984
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 16,016
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 14,130
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,130
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 73
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,813
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,968
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 93
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,875
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 521
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 521
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,505
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -403,994
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -376,138
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 148,088
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -524,226
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -27,856
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 423,445
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 88
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 88
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 422,284
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 48,836
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,026
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,810
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 650
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 437
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,057
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 371,304
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,073
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,073
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 54
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 54
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 24,299
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 24,304
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 19,299
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 51,223
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 15,807
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 256
D. Služby (účtová skupina 51) 19,882
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 15,224
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,902
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,837
4. Sociální náklady (527, 528) 485
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 53
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -26,919
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -11,646
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 274
XII. Kurzové zisky (663) 274
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 251
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 251
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 23
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -26,896
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -27,856
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30804744 TIN: 2020326022 DIČ: SK2020326022
 • Sídlo: TRANSTECHNIK CS, Veľká Okružná 43, 01311, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Květen 1993
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.04.2003Nové sidlo:
   Žilinská X/454 Lietavská Lúčka 013 11
   Nový štatutárny orgán:
   vedúci podniku (org. zložky podniku)
   16.04.2003Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   02.05.1994Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   01.05.1994Zrušené sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 844 02
   26.05.1993Nové obchodné meno:
   TRANSTECHNIK CS spol. s r.o. - organizačná zložka
   Nové sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 844 02
   Nová právna forma:
   Organizačná zložka podniku
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s týmto povolením/