Vytvořte fakturu

B I C Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název B I C Bratislava
IČO 30840007
TIN 2020316540
DIČ SK2020316540
Datum vytvoření 30 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B I C Bratislava
Zochova 5
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 436 007 €
Zisk 55 463 €
Kapitál 565 470 €
Vlastní kapitál 169 331 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254417515, 0254417606
Fax(y) 0254417522
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 592,872
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 25,078
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 106
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 104,683
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 592,872
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 224,794
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 86,304
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 86,304
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 8,975
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 74,052
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 55,463
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 368,078
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 10,866
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 332,335
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,604
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 80,408
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 27,553
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 221,770
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 24,877
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 436,007
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 248,442
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 187,565
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 363,521
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,133
C. Služby (účtová skupina 51) 93,662
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 264,408
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 40
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,278
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 72,486
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 150,647
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 77
X. Úrokové výnosy (662) 7
XI. Kurzové zisky (663) 70
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 791
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 25
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 766
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -714
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 71,772
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 16,309
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 55,463
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30840007 TIN: 2020316540 DIČ: SK2020316540
 • Sídlo: B I C Bratislava, Zochova 5, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Štefan Vrátny, PhD. Tŕňová 18/b Bratislava 821 04 20.07.1993
  Ing. Roman Linczényi Trnavská cesta 26 Bratislava 821 08 20.07.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  BIC GROUP, spol. s r.o. 84 644 € (98.1%) Bratislava
  Slovenská obchodná a priemyselná komora, zast. Bratislavskou regionálnou komorou 1 660 € (1.9%) Jašíkova 6 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.04.2012Nové predmety činnosti:
   vypracovanie analýz a strategických materiálov v oblasti regionálneho rozvoja
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Linczényi Trnavská cesta 26 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 20.07.1993
   03.04.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Linczényi Azalkova 8 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 20.07.1993
   17.07.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Vrátny , PhD. Tŕňová 18/b Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 20.07.1993
   16.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Vrátny , PhD. Haburská 25 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 20.07.1993
   12.11.2003Noví spoločníci:
   BIC GROUP, spol. s r.o. IČO: 31 356 184 Zochova 5 Bratislava
   11.11.2003Zrušeny spoločníci:
   BIC GROUP, spol. s r.o. IČO: 31 356 184 Zochova 5 Bratislava
   03.10.2003Nové predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti regionálneho rozvoja
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Vrátny , PhD. Haburská 25 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 20.07.1993
   Ing. Roman Linczényi Azalkova 8 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 20.07.1993
   02.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Linczényi Azalkova 8 Bratislava 821 01
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Haburská 25 Bratislava 821 01
   11.02.1999Noví spoločníci:
   Slovenská obchodná a priemyselná komora, zast. Bratislavskou regionálnou komorou IČO: 30 842 654 Jašíkova 6 Bratislava
   BIC GROUP, spol. s r.o. IČO: 31 356 184 Zochova 5 Bratislava
   10.02.1999Zrušeny spoločníci:
   BIC GROUP, spol. s r.o. Nevädzova 5 Bratislava
   Slovenská obchodná a priemyselná komora, zast. JUDr. J. Vicianom - riaditeľom Bratislava
   17.03.1998Nové sidlo:
   Zochova 5 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Roman Linczényi Azalkova 8 Bratislava 821 01
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Haburská 25 Bratislava 821 01
   16.03.1998Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 826 13
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Grega Lučenkova 13 Dolný Kubín
   Ing. Roman Linczényi Narcisová 40 Bratislava
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobákova 24 Bratislava
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Fedinova 8 Bratislava
   13.10.1995Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 826 13
   Noví spoločníci:
   BIC GROUP, spol. s r.o. Nevädzova 5 Bratislava
   Slovenská obchodná a priemyselná komora, zast. JUDr. J. Vicianom - riaditeľom Bratislava
   12.10.1995Zrušené sidlo:
   Nevädzová 5 Bratislava 826 13
   Zrušeny spoločníci:
   BIC GROUP, spol. s r.o. Nevädzova 5 Bratislava
   04.08.1994Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom a leasing hnuteľných vecí
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   školiaca činnnosť v oblasti managementu
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   Noví spoločníci:
   BIC GROUP, spol. s r.o. Nevädzova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Grega Lučenkova 13 Dolný Kubín
   Ing. Roman Linczényi Narcisová 40 Bratislava
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobákova 24 Bratislava
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Fedinova 8 Bratislava
   03.08.1994Zrušeny predmety činnosti:
   Plánovanie, zriaďovanie a prevádzkovanie podnikateľských, technologických, inovačných a zakladateľských centier za účelom vytvorenia prevádzkových priestorov, spoločenských zariadení a podpory managementu pre zakladateľov firiem a pre firmy začínajúce svoju činnosť.
   Tvorba pracovných príležitostí.
   Podnikateľské poradenstvo pre firmy, najmä príprava, realizácia a starostlivosť o novozaložené firmy.
   zabezpečovanie informačnej a sprostredkovateľskej činnosti know-how /u/ každého druhu
   Vykonávanie leasingu každého druhu.
   Služby v automatizovanom spracovaní dát a v informačnej technike.
   Príprava spoločenských a výstavných priestorov so zodpovedajúcim zariadením.
   Koncepcia a výroba reklamných a informačných materiálov pre podniky umiestnené v podnikateľských centrách.
   Sprostredkovanie zmlúv a ostatných vzťahov ktorým sú určené výkony podnikateľov.
   Sprostredkovanie fondov štartovacieho a rizikového kapitálu /Seed and Venture capital/ pre vznikajúce firmy.
   Výkon školiacej činnosti v oblasti managementu malých a stredných podnikov.
   Koordinácia podnikateľských aktivít v rámci siete BIC na Slovensku.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján GREGA Lucenkova 13 Bratislava
   Ing. Roman LINCZÉNYI Narcisová 40 Bratislava
   Ing. Ján STRELECSKÝ Hrobákova 24 Bratislava
   Ing. Štefan VRÁTNY , CSc. Fedinova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   B I C Bratislava spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzová 5 Bratislava 826 13
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Plánovanie, zriaďovanie a prevádzkovanie podnikateľských, technologických, inovačných a zakladateľských centier za účelom vytvorenia prevádzkových priestorov, spoločenských zariadení a podpory managementu pre zakladateľov firiem a pre firmy začínajúce svoju činnosť.
   Tvorba pracovných príležitostí.
   Podnikateľské poradenstvo pre firmy, najmä príprava, realizácia a starostlivosť o novozaložené firmy.
   zabezpečovanie informačnej a sprostredkovateľskej činnosti know-how /u/ každého druhu
   Vykonávanie leasingu každého druhu.
   Služby v automatizovanom spracovaní dát a v informačnej technike.
   Príprava spoločenských a výstavných priestorov so zodpovedajúcim zariadením.
   Koncepcia a výroba reklamných a informačných materiálov pre podniky umiestnené v podnikateľských centrách.
   Sprostredkovanie zmlúv a ostatných vzťahov ktorým sú určené výkony podnikateľov.
   Sprostredkovanie fondov štartovacieho a rizikového kapitálu /Seed and Venture capital/ pre vznikajúce firmy.
   Výkon školiacej činnosti v oblasti managementu malých a stredných podnikov.
   Koordinácia podnikateľských aktivít v rámci siete BIC na Slovensku.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján GREGA Lucenkova 13 Bratislava
   Ing. Roman LINCZÉNYI Narcisová 40 Bratislava
   Ing. Ján STRELECSKÝ Hrobákova 24 Bratislava
   Ing. Štefan VRÁTNY , CSc. Fedinova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia