Vytvořte fakturu

REOCENTRUM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název REOCENTRUM
IČO 30840015
TIN 2020868938
DIČ SK2020868938
Datum vytvoření 30 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REOCENTRUM
Jankolova 6
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 158 015 €
Zisk -3 262 €
Kapitál 101 259 €
Vlastní kapitál 18 224 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421262315909
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 10,788
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 10,788
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,788
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 79,432
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 11,238
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,521
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,066
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 90,220
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,963
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 7,304
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 7,304
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 731
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 10,190
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,262
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 75,257
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 7,934
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 61,071
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 649
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 6,414
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,409
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 51,599
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 6,252
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 158,015
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 158,015
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 159,141
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,312
C. Služby (účtová skupina 51) 44,711
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 96,214
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 311
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,240
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,353
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,126
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 100,992
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3,011
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 3,010
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 4,141
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 3,001
M. Úrokové náklady (562) 801
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 339
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,130
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,256
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,006
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,262
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4267677.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30840015 TIN: 2020868938 DIČ: SK2020868938
 • Sídlo: REOCENTRUM, Jankolova 6, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  MUDr. Ľudmila Jurinová Kudlákova 1 Bratislava 841 01 01.10.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  MUDr. Ľudmila Jurinová 5 975 € (81.8%) Kudlákova 1 Bratislava 841 01
  Eva Jurinová 1 328 € (18.2%) Bratislava 841 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.01.2004Nové obchodné meno:
   REOCENTRUM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jankolova 6 Bratislava 851 04
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie školení, seminárov, kurzov, výchovných a vzdelávacích aktivít
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia a očné lekárstvo
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   MUDr. Ľudmila Jurinová Kudlákova 1 Bratislava 841 01
   Eva Jurinová Kudlákova 1 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Ľudmila Jurinová Kudlákova 1 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.10.2003
   07.01.2004Zrušené obchodné meno:
   SLOVTECHCENTRUM, spol. s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Zochova 5 Bratislava 811 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   transfér technológií
   tvorba databázy technológií a technologické poradenstvo
   organizovanie školení a semilnárov
   priame marketingové služby
   inžinierská činnosť
   management projektov
   konzultačná činnosť v podnikaní
   Zrušeny spoločníci:
   BIC GROUP, s.r.o. IČO: 31 356 184 Zochova 5 Bratislava
   PROCONSULT, spol. s r.o. Nevädzova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Linczényi Azalkova 8 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 27.04.1997 Skončenie funkcie: 01.10.2003
   24.07.2003Nové sidlo:
   Zochova 5 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Linczényi Azalkova 8 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 27.04.1997 Skončenie funkcie: 01.10.2003
   23.07.2003Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Linczényi Azalkova 8 Bratislava 821 01
   26.05.2000Noví spoločníci:
   BIC GROUP, s.r.o. IČO: 31 356 184 Zochova 5 Bratislava
   25.05.2000Zrušeny spoločníci:
   BIC GROUP, spol. s r.o Zochova 5 Bratislava 811 03
   Ing. Peter Belák Toplianska 30 Bratislava
   Ing. Ján Grega Dostojevského rad 15 Bratislava 811 09
   Ing. Roman Linczényi Azalkova 8 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobáková 24 Bratislava
   Ing. Mária Turoňová Romanova 33 Bratislava
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Haburská 25 Bratislava 821 01
   19.02.1998Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   PROCONSULT, spol. s r.o. Nevädzova 5 Bratislava
   Ing. Peter Belák Toplianska 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Roman Linczényi Azalkova 8 Bratislava 821 01
   18.02.1998Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   PROCONSULT, spol. s r.o. Nevädzova 5 Bratislava
   Ing. Peter Belák Toplianska 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Turoňová Romanova 33 Bratislava 851 02
   20.01.1995Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   transfér technológií
   tvorba databázy technológií a technologické poradenstvo
   organizovanie školení a semilnárov
   priame marketingové služby
   inžinierská činnosť
   management projektov
   konzultačná činnosť v podnikaní
   Noví spoločníci:
   BIC GROUP, spol. s r.o Zochova 5 Bratislava 811 03
   PROCONSULT, spol. s r.o. Nevädzova 5 Bratislava
   Ing. Peter Belák Toplianska 30 Bratislava
   Ing. Ján Grega Dostojevského rad 15 Bratislava 811 09
   Ing. Roman Linczényi Azalkova 8 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobáková 24 Bratislava
   Ing. Mária Turoňová Romanova 33 Bratislava
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Haburská 25 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Turoňová Romanova 33 Bratislava 851 02
   19.01.1995Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   plánovanie, zriaďovanie a prevádzkovanie podnikateľských, technologických, inovačných a zakladateľských centier za účelom vytvorenia prevádzkových priestorov, spoločenských zariadení a podpory managementu pre zakladateľov firiem a pre firmy začínajúce svoju činnosť
   tvorba pracovných príležitosti na súkromnohospodárskom základe
   podnikateľské poradenstvo pre firmy, najmä príprava, realizácia a starostlivosť o novozaložené firmy, ohraničená na podporu managementu podnikateľov v naväznosti na ich oprávnenia
   nadobúdanie, spracovanie a zhodnocovanie pozemkov a zabezpečovanie informačnej a sprostredkovateľskej činnosti know-how /u/ každého druhu
   vykonávanie leasingu každého druhu
   služby v automatickom spracovaní dát a v informačnej technike
   prenajímanie prevádzkových a konferenčných miestností a ich vybavenia
   príprava spoločenských a výstavných prie- storov so zodpovedajúcim zariadením
   koncepcia a výroba reklamných a informačných materiálov pre podniky umiestnené v podnikateľských centrách
   výkon administratívnych prác pre tretích a doručovacia služba každého druhu
   sprostredkovanie zmlúv a ostatných vzťahov medzi oprávnenými podnikateľmi a osobami, ktorým sú určené výkony podnikateľov
   sprostredkovanie fondov štartovacieho kapitálu /Seed capital/ pre vznikajúce firmy
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Grega Lucenkova 13 Dolný Kubín
   Ing. Roman Linczényi Narcisova 40 Bratislava
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobáková 24 Bratislava
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Fedinova 8 Bratislava
   Heinz Semerad Perlhofgasse 20 Giesshubl Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   SLOVTECHCENTRUM, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   plánovanie, zriaďovanie a prevádzkovanie podnikateľských, technologických, inovačných a zakladateľských centier za účelom vytvorenia prevádzkových priestorov, spoločenských zariadení a podpory managementu pre zakladateľov firiem a pre firmy začínajúce svoju činnosť
   tvorba pracovných príležitosti na súkromnohospodárskom základe
   podnikateľské poradenstvo pre firmy, najmä príprava, realizácia a starostlivosť o novozaložené firmy, ohraničená na podporu managementu podnikateľov v naväznosti na ich oprávnenia
   nadobúdanie, spracovanie a zhodnocovanie pozemkov a zabezpečovanie informačnej a sprostredkovateľskej činnosti know-how /u/ každého druhu
   vykonávanie leasingu každého druhu
   služby v automatickom spracovaní dát a v informačnej technike
   prenajímanie prevádzkových a konferenčných miestností a ich vybavenia
   príprava spoločenských a výstavných prie- storov so zodpovedajúcim zariadením
   koncepcia a výroba reklamných a informačných materiálov pre podniky umiestnené v podnikateľských centrách
   výkon administratívnych prác pre tretích a doručovacia služba každého druhu
   sprostredkovanie zmlúv a ostatných vzťahov medzi oprávnenými podnikateľmi a osobami, ktorým sú určené výkony podnikateľov
   sprostredkovanie fondov štartovacieho kapitálu /Seed capital/ pre vznikajúce firmy
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Grega Lucenkova 13 Dolný Kubín
   Ing. Roman Linczényi Narcisova 40 Bratislava
   Ing. Ján Strelecký , CSc. Hrobáková 24 Bratislava
   Ing. Štefan Vrátny , CSc. Fedinova 8 Bratislava
   Heinz Semerad Perlhofgasse 20 Giesshubl Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia