Vytvořte fakturu

HARMAT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HARMAT
IČO 30840147
TIN 2020328365
DIČ SK2020328365
Datum vytvoření 27 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HARMAT
Krížna 44
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 24 255 €
Zisk -2 696 €
Kapitál 121 101 €
Vlastní kapitál 3 295 €
Kontaktní informace
Email tlieskovska@ekorda.sk
Telefon(y) 0255571238, 0248200408, 0255425926
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 118,051
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 111,698
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 111,698
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 9,295
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 102,403
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,241
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,283
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,283
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,283
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 231
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 231
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,727
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,464
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,263
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 112
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 112
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 118,051
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 599
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -3,345
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,345
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,696
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 117,452
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 65
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 65
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 117,037
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 113,681
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 113,681
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 768
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 495
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,093
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 350
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 350
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 23,778
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 24,255
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 23,778
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 477
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 25,892
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 237
D. Služby (účtová skupina 51) 4,820
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 16,833
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 12,062
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,215
4. Sociální náklady (527, 528) 556
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 71
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,708
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,708
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 223
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,637
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 18,721
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 99
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 99
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -99
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,736
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,696
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30840147 TIN: 2020328365 DIČ: SK2020328365
 • Sídlo: HARMAT, Krížna 44, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Alžbeta Pekárová Krížna 26 Bratislava 811 07 08.09.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Alžbeta Pekárová 6 640 € (100%) Krížna 26 Bratislava 811 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.07.2012Nové sidlo:
   Krížna 44 Bratislava 821 08
   10.07.2012Zrušené sidlo:
   Krížna 52 Bratislava 821 08
   11.08.2011Zrušeny spoločníci:
   Andrea Rozvadská Krížna 26 Bratislava 811 07
   30.09.2009Noví spoločníci:
   Andrea Rozvadská Krížna 26 Bratislava 811 07
   29.09.2009Zrušeny spoločníci:
   Andrea Pekárová Krížna 26 Bratislava 811 07
   17.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Martina Lošáková Hrušové 550 Bzince pod Javorinou 916 11 Skončenie funkcie: 11.08.2003
   30.07.2001Nové predmety činnosti:
   prekladateľská činnosť z a do jazyka anglického
   prekladateľská činnosť z a do jazyka nemeckého
   08.09.2000Nové sidlo:
   Krížna 52 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu a verejnej mienky
   faktoring a forfaiting - vymáhanie pohľadávok mimosúdnou cestou
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Alžbeta Pekárová Krížna 26 Bratislava 811 07
   Andrea Pekárová Krížna 26 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Alžbeta Pekárová Krížna 26 Bratislava 811 07
   Martina Lošáková Hrušové 550 Bzince pod Javorinou 916 11 Skončenie funkcie: 11.08.2003
   07.09.2000Zrušené sidlo:
   Stavbárska 50 Bratislava 821 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie účtovníctva a ekonomického poradenstva
   sprostredkovateľská činnosť v obchode
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Monika Károlyová Sídlisko Rimava 32/27 Rimavská Sobota
   Alžbeta Pekárová Stavbárska 50 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Monika Károlyová Sídlisko Rimava 32/27 Rimavská Sobota
   Miroslav Pekár Stavbárska 50 Bratislava
   19.01.1994Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností a bytov a prenájmu bytových a nebytových priestorov
   vykonávanie účtovníctva a ekonomického poradenstva
   Noví spoločníci:
   Ing. Monika Károlyová Sídlisko Rimava 32/27 Rimavská Sobota
   Alžbeta Pekárová Stavbárska 50 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Monika Károlyová Sídlisko Rimava 32/27 Rimavská Sobota
   18.01.1994Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Pekár Stavbárska 50 Bratislava
   Alžbeta Pekárová Stavbárska 50 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alžbeta Pekárová Stavbárska 50 Bratislava
   28.10.1992Nové sidlo:
   Stavbárska 50 Bratislava 821 07
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru (na ktorý sa nevyžaduje zvláštne povolenie)
   administratívne práce
   sprostredkovateľská činnosť v obchode
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Pekár Stavbárska 50 Bratislava
   Alžbeta Pekárová Stavbárska 50 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.10.1992Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť okrem položiek vyžadujúcich osobitné povolenie
   sprostredkovateľská činnosť a zastupovanie v obchodných veciach
   poradenstvo, rozbory, konzultácie v ekonomickoobchodnej oblasti
   zahraničnoobchodná činnosť mimo položiek vyžadujúcich osobitné povolenie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.12.1991Nové obchodné meno:
   HARMAT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť okrem položiek vyžadujúcich osobitné povolenie
   sprostredkovateľská činnosť a zastupovanie v obchodných veciach
   poradenstvo, rozbory, konzultácie v ekonomickoobchodnej oblasti
   zahraničnoobchodná činnosť mimo položiek vyžadujúcich osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   Miroslav Pekár Stavbárska 50 Bratislava
   Alžbeta Pekárová Stavbárska 50 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia