Vytvořte fakturu

VETERAN SERVIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VETERAN SERVIS
IČO 30840333
TIN 2020833760
DIČ SK2020833760
Datum vytvoření 20 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VETERAN SERVIS
Paulínyho 10
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 45 314 €
Zisk -193 424 €
Kapitál 2 084 408 €
Vlastní kapitál 825 022 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,891,880
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,676,156
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,655,296
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 30,930
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,083,052
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 409,456
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 131,858
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 20,860
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 15,806
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 5,054
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 215,069
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 190,431
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 27,797
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,797
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 162,634
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 24,638
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,310
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 23,328
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 655
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 655
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,891,880
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 631,598
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 43,650
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 43,650
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,248
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,248
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 4,698
2. Ostatní fondy (427, 42X) 4,698
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 11,903
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 11,903
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 759,523
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 759,523
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -193,424
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,260,282
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 174,200
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 170,000
6. Long-term advance payments received (475A) 4,200
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,086,082
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,086,082
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,086,082
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 45,314
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 45,314
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 45,314
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 238,619
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,462
D. Služby (účtová skupina 51) 27,812
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,515
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 142,884
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 142,884
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 6,000
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 53,946
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -193,305
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,040
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 123
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 123
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -118
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -193,423
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -193,424
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4175188.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30840333 TIN: 2020833760 DIČ: SK2020833760
 • Sídlo: VETERAN SERVIS, Paulínyho 10, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Darina Pavlů Kuzmányho 6 Bratislava 811 06 13.06.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  DARALUM STIFTUNG 43 650 € (100%) Vaduz 9490 Lichtenštajnsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.02.2015Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   17.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Darina Pavlů Kuzmányho 6 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 13.06.2012
   16.07.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Ondriš Mlynská 6984/102 Banská Bystrica 974 09 Vznik funkcie: 15.08.2011
   06.09.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Ondriš Mlynská 6984/102 Banská Bystrica 974 09 Vznik funkcie: 15.08.2011
   05.09.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marta Kramárová Ševčenkova 3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 21.04.2008
   22.05.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marta Kramárová Ševčenkova 3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 21.04.2008
   21.05.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Novák Lazaretská 5 Bratislava 811 08
   03.08.2004Nové sidlo:
   Paulínyho 10 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   DARALUM STIFTUNG Aeulestrasse 5 Vaduz 9490 Lichtenštajnsko
   02.08.2004Zrušené sidlo:
   Paulínyho 10 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Veterán klub IČO: 31 755 135 Paulínyho 10 Bratislava 811 06
   Ing. Karol Pavlů Kuzmányho 10 Bratislava 811 06
   12.12.2000Noví spoločníci:
   Veterán klub IČO: 31 755 135 Paulínyho 10 Bratislava 811 06
   Ing. Karol Pavlů Kuzmányho 10 Bratislava 811 06
   11.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Veterán klub IČO: 31 755 135 Paulínyho 10 Bratislava 811 06
   17.11.1997Noví spoločníci:
   Veterán klub IČO: 31 755 135 Paulínyho 10 Bratislava 811 06
   16.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Veteran Club, ústredný automotoklub Slovenskej republiky Paulínyho 10 Bratislava
   10.04.1996Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho ďaľšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, s výnimkou predaja /tovaru/, ktorý nie je voľnou živnosťou
   sprostredkovanie obchodu
   obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Novák Lazaretská 5 Bratislava 811 08
   09.04.1996Zrušeny predmety činnosti:
   výstavná, poradenská, marketingová, konzultačná činnosť
   služby spojené s motorizmom a cestovným ruchom
   propagačná a reklamná činnosť so zameraním na rozvoj a ochranu technických pamiatok
   zastupovanie a sprostredkovanie stavebných činností a služieb
   stavebná, montážna činnosť, investičná činnosť, rekonštrukcia, modernizácia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Novák Duklianska 5 Bratislava
   16.07.1992Noví spoločníci:
   Veteran Club, ústredný automotoklub Slovenskej republiky Paulínyho 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Novák Duklianska 5 Bratislava
   15.07.1992Zrušeny spoločníci:
   Mária Kollárova Bebravská 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.12.1991Nové obchodné meno:
   VETERAN SERVIS spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Paulínyho 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výstavná, poradenská, marketingová, konzultačná činnosť
   služby spojené s motorizmom a cestovným ruchom
   propagačná a reklamná činnosť so zameraním na rozvoj a ochranu technických pamiatok
   zastupovanie a sprostredkovanie stavebných činností a služieb
   stavebná, montážna činnosť, investičná činnosť, rekonštrukcia, modernizácia
   Noví spoločníci:
   Mária Kollárova Bebravská 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia