Vytvořte fakturu

UPREG - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název UPREG
IČO 30840384
TIN 2020332633
DIČ SK2020332633
Datum vytvoření 18 Prosinec 1991
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo UPREG
Rybničná 40
83554
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 13 073 €
Kapitál 55 174 €
Vlastní kapitál 12 315 €
Kontaktní informace
Email upreg@upreg.sk
Telefon(y) 0244886000, 0905512734
Mobile(y) 0905512734
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 59,628
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 5,345
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,851
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 59,628
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,315
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 2,855
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 2,855
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 9,460
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 47,313
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 47,313
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,922
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,288
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 83
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 36,020
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 13,073
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 11,790
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,283
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 8,918
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,272
C. Služby (účtová skupina 51) 2,902
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 1,564
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 180
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,155
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,616
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 380
M. Úrokové náklady (562) 1
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 379
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -380
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,775
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 3,775
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30840384 TIN: 2020332633 DIČ: SK2020332633
 • Sídlo: UPREG, Rybničná 40, 83554, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Prosinec 1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Peter Cibulčík 0 € (0%) Tbiliská 5 Bratislava
  Ing. Peter Cibulčík 0 € (0%) Cyprichova 78 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.06.1996Noví spoločníci:
   Peter Cibulčík Tbiliská 5 Bratislava
   Ing. Peter Cibulčík Cyprichova 78 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   20.06.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Cibulčík Tbiliská 5 Bratislava
   Ing. Mária Delmárová Karadžičova 37 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   spoločníci
   04.03.1993Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 835 54
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   vývoj, výroba, montáž, inštalácia a opravy elekrických zariadení
   nákup a predaj meracej, regulačnej, automatizačnej, výpočtovej a kancelárskej techniky, elektrospotrebičov, spotrebnej elektroniky, príslušenstva, náhradných dielov, záznamových médií a odbornej literatúry
   prenájom meracej, regulačnej, automatizačnej, výpočtovej a kancelárskej techniky, elektrospotrebičov, spotrebnej elektroniky a príslušenstva
   poskytovanie software
   expertízna činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   usporiadanie odborných školení vo vyššie uvedených oblastiach
   03.03.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1/ v oblasti meracích a automatizačných systémov:
   výskum, vývoj a navrhovanie, realizačné a servisné činnosti, analytická činnosť
   zabezpečovanie projekčnej činnosti
   poradenská a konzultačná činnosť
   programátorská činnosť
   vykonávanie eexpertíz a posudkov
   usporadúvanie školení a seminárov
   tvora a predaj súvisiacej dokumentácie
   2/ nákup, predaj, predaj na splátky, prenájom a servis:
   meracej, regulačnej, automatizačnej techniky
   výpočtovej techniky
   programových produktov
   elektrospotrebičov a spotrebnej elektroniky
   náhradných dielov a príslušenstva
   kancelárskej techniky
   záznamových médii
   odbornej literatúry
   3/ zahranično-obchodná činnosť v súlade s platnými predpismi, týkajúca sa komodít pod bodom 2/
   4/ maloobchodný predaj komodít uvedených pod bodom 2/
   5/ tvorba a rozmnožovanie písomností
   6/ reklama a propagácia
   7/ sprostredkovateľská činnosť v oblasti technickej spolupráce
   18.12.1991Nové obchodné meno:
   UPREG, v. o. s.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   1/ v oblasti meracích a automatizačných systémov:
   výskum, vývoj a navrhovanie, realizačné a servisné činnosti, analytická činnosť
   zabezpečovanie projekčnej činnosti
   poradenská a konzultačná činnosť
   programátorská činnosť
   vykonávanie eexpertíz a posudkov
   usporadúvanie školení a seminárov
   tvora a predaj súvisiacej dokumentácie
   2/ nákup, predaj, predaj na splátky, prenájom a servis:
   meracej, regulačnej, automatizačnej techniky
   výpočtovej techniky
   programových produktov
   elektrospotrebičov a spotrebnej elektroniky
   náhradných dielov a príslušenstva
   kancelárskej techniky
   záznamových médii
   odbornej literatúry
   3/ zahranično-obchodná činnosť v súlade s platnými predpismi, týkajúca sa komodít pod bodom 2/
   4/ maloobchodný predaj komodít uvedených pod bodom 2/
   5/ tvorba a rozmnožovanie písomností
   6/ reklama a propagácia
   7/ sprostredkovateľská činnosť v oblasti technickej spolupráce
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Cibulčík Tbiliská 5 Bratislava
   Ing. Mária Delmárová Karadžičova 37 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci