Vytvořte fakturu

ELSEMP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.05.2016
Basic information
Obchodní název ELSEMP
IČO 30840392
TIN 2020299138
DIČ SK2020299138
Datum vytvoření 30 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELSEMP
Malinová 8
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 50 504 €
Zisk 2 053 €
Kontaktní informace
Email elsemp@elsemp.sk
Telefon(y) 0905607898
Date of updating data: 03.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 130,293
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 130,210
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 100,009
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,860
3. Výrobky (123) - /194/ 2,222
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 90,927
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 22,410
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 21,033
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,033
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,377
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,791
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,868
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,923
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 83
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 83
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 130,293
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 50,595
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,959
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,959
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 697
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 40,886
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 40,886
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,053
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 79,698
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 79,698
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 51,300
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,300
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,943
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,160
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,295
Date of updating data: 03.05.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 50,504
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 47,660
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 2,912
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -68
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 47,288
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 31,962
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,859
D. Služby (účtová skupina 51) 13,268
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 129
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 70
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,216
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,415
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 203
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 203
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -203
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,013
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,053
Date of updating data: 03.05.2016
Date of updating data: 03.05.2016