Vytvořte fakturu

ASECO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ASECO
IČO 30840431
TIN 2020297411
DIČ SK2020297411
Datum vytvoření 31 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASECO
Vajnorská 137
83000
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 758 662 €
Zisk 48 007 €
Kapitál 435 055 €
Vlastní kapitál 205 127 €
Kontaktní informace
Email ba@aseco.sk
Telefon(y) 0250244303, 0255568440, 0905544174
Mobile(y) 0905544174, 0905601465, 0915987412
Fax(y) 0255568440
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 520,315
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 519,086
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,283
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 74
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,209
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 239,516
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 239,516
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 239,516
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 276,287
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,609
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 273,678
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,229
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,229
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 520,315
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 239,498
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,278
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,278
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 14,768
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 162,117
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 162,117
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 48,007
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 280,817
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,247
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,247
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 278,015
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 94,408
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 94,408
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 149,250
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,882
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,902
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,573
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,555
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,555
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 760,042
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 758,662
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 385,504
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 373,158
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 711,883
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 417,486
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,885
D. Služby (účtová skupina 51) 66,622
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 216,112
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 142,399
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 20,650
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 45,729
4. Sociální náklady (527, 528) 7,334
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 579
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 199
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 46,779
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 263,669
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,380
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,380
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,380
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 150
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 150
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,230
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 48,009
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 48,007
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30840431 TIN: 2020297411 DIČ: SK2020297411
 • Sídlo: ASECO, Vajnorská 137, 83000, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Gabriel Bán 1081 Tešedíkovo 925 82 01.01.2006
  Ing. Jana Vojtková Jamnického 16 Bratislava 841 05 01.01.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Gabriel Bán 13 278 € (100%) 1081 Tešedíkovo 925 82
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.01.2009Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 830 00
   23.01.2009Zrušené sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 821 08
   18.12.2007Noví spoločníci:
   Mgr. Gabriel Bán Nová 1081 Tešedíkovo 925 82
   17.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Rozvojový Fond pre malé a stredné podnikanie, a.s. Nevädzová 5 Bratislava 821 03
   06.01.2007Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Vojtková Jamnického 16 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.01.2007
   06.01.2006Noví spoločníci:
   Rozvojový Fond pre malé a stredné podnikanie, a.s. Nevädzová 5 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Gabriel Bán 1081 Tešedíkovo 925 82 Vznik funkcie: 01.01.2006
   05.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Branislav Haško Kasárenská 376/20 Trenčín 911 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Haško Kasárenská 376/20 Trenčín 911 05 Vznik funkcie: 02.02.2005
   11.02.2005Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Haško Kasárenská 376/20 Trenčín 911 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Haško Kasárenská 376/20 Trenčín 911 05 Vznik funkcie: 02.02.2005
   10.02.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Strussová Bakošova 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Strussová Bakošová 24 Bratislava
   18.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Anna Strussová Bakošova 24 Bratislava
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Strussová Bakošova 24 Bratislava
   25.02.1998Nové sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 821 08
   24.02.1998Zrušené sidlo:
   Žiarska 4 Bratislava 811 03
   11.06.1996Noví spoločníci:
   Ing. Anna Strussová Bakošova 24 Bratislava
   10.06.1996Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Zuzana Molnárová 29.augusta 11/c Bratislava
   Ing. Anna Strussová Bakošova 24 Bratislava
   02.01.1996Nové sidlo:
   Žiarska 4 Bratislava 811 03
   01.01.1996Zrušené sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 817 14
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Zuzana Molnárová 29. augusta 11/c Bratislava
   15.07.1994Noví spoločníci:
   RNDr. Zuzana Molnárová 29.augusta 11/c Bratislava
   Ing. Anna Strussová Bakošova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Zuzana Molnárová 29. augusta 11/c Bratislava
   Ing. Anna Strussová Bakošová 24 Bratislava
   14.07.1994Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Zuzana Molnárová 29. augusta 11/c Bratislava
   Ing. Anna Strussová Bakošová 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.10.1992Nové sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 817 14
   Noví spoločníci:
   Ing. Anna Strussová Bakošová 24 Bratislava
   15.10.1992Zrušené sidlo:
   Bakošova 24 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Kráľ Sadová 22 Ružomberok
   Ing. Anna Strussová Bakošová 24 Bratislava
   Ing. Artúr Takács Sokolská 25 Senec
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   ASECO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bakošova 24 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výkon komplexnej projekčnej, programátorskej, dodávateľskej a montážnej činnosti v oblasti elektrotechniky a ASRTP (automatizované systémy riadenia technologických procesov), vrátane uvádzania do chodu a poskytovanie servisu v oblasti elektrotechniky, ASRTP a kancelárskej a výpočtovej techniky.
   výkon konzultačnej, poradenskej a sprostredkovateľskej činnosti v oblasti elektrotechniky, ASRTP a kancelárskej výpočtovej techniky
   sprostredkovanie osobnej a nákladnej dopravy
   komplexné zastupovanie zahraničných právnických a fyzických osôb na území ČSFR
   výkon obchodnej činnosti so zahraničím v rámci priamych vzťahov
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kráľ Sadová 22 Ružomberok
   RNDr. Zuzana Molnárová 29. augusta 11/c Bratislava
   Ing. Anna Strussová Bakošová 24 Bratislava
   Ing. Artúr Takács Sokolská 25 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia