Vytvořte fakturu

MATRAN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MATRAN
Stav V likvidaci
IČO 30840490
TIN 2020299809
Datum vytvoření 31 Prosinec 1991
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo MATRAN
Nám. Martina Benku 15
81107
Bratislava
Financial information
Zisk -598 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,391
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 383,821
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 383,821
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 20,244
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -404,858
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -598
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,391
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,391
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,391
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 598
C. Služby (účtová skupina 51) 598
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -598
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -598
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -598
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -598
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4216993.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30840490 TIN: 2020299809
 • Sídlo: MATRAN, Nám. Martina Benku 15, 81107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Prosinec 1991
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.09.2005Nové obchodné meno:
   MATRAN, a.s. v likvidácii
   31.08.2005Zrušené obchodné meno:
   MATRAN, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Bucholcer - člen predstavenstva Letná 680/7 Sliač - Rybáre 962 32 Vznik funkcie: 28.08.2002
   Mgr. Marián Bucholcer - predseda predstavenstva Nám. Martina Benku 15 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 26.02.2001
   15.10.2004Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Marián Bucholcer - predseda predstavenstva Nám. Martina Benku 15 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 26.02.2001
   14.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Marián Bucholcer - predseda predstavenstva Letná 680/7 Sliač - Rybáre 962 32
   Ing. Jozef Šmotlák - člen predstavenstva Líščie Nivy 8 Bratislava 821 08
   29.10.2002Nový štatutárny orgán:
   Ján Bucholcer - člen predstavenstva Letná 680/7 Sliač - Rybáre 962 32 Vznik funkcie: 28.08.2002
   28.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Ftáček - člen predstavenstva Bošániho 1 Bratislava 841 01 Skončenie funkcie: 28.08.2002
   16.03.2001Nové sidlo:
   Nám. Martina Benku 15 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Marián Bucholcer - predseda predstavenstva Letná 680/7 Sliač - Rybáre 962 32
   Ivan Ftáček - člen predstavenstva Bošániho 1 Bratislava 841 01 Skončenie funkcie: 28.08.2002
   Ing. Jozef Šmotlák - člen predstavenstva Líščie Nivy 8 Bratislava 821 08
   15.03.2001Zrušené sidlo:
   Grösslingova 4 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Iveta Batyková 929 Trnovec nad Váhom
   Bc. Marián Bucholcer Letná 680/7 Sliač - Rybáre
   Ing. Martin Pospíšil Račianska 95/28 Bratislava
   10.12.1997Nové obchodné meno:
   MATRAN, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiľovi /maloobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom priemyselného tovaru
   09.12.1997Zrušené obchodné meno:
   Investičný fond MATRAN a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   kolektívne podnikanie, v súlade so zákonom č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch, v znení neskorších zmien, vydávaním akcií a ich investovaím do: aa) cenných papierov, bb) nehnuteľností, cc) hnuteľných vecí, alebo ich použitie na vklady podľa zmluvy o tichom spoločenstve alebo na osobitný účet v banke, a obchodovanie s cennými papiermi v rozsahu stanovenom právnymi predpismi
   systematicá činnosť na kapitálovom trhu a starostlivosť o zaistenie zdravej štruktúry cenných papierov, tvoriacich portfólio investičného fondu
   10.12.1996Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Iveta Batyková 929 Trnovec nad Váhom
   Bc. Marián Bucholcer Letná 680/7 Sliač - Rybáre
   Ing. Martin Pospíšil Račianska 95/28 Bratislava
   09.12.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Gregor - člen Drobného 5 Bratislava
   Ing. Margita Lelkešová - člen M. Marečka 7 Bratislava
   Ing. Karol Török - predseda Ľubovnianska 14 Bratislava
   27.10.1994Nové obchodné meno:
   Investičný fond MATRAN a.s.
   Nové sidlo:
   Grösslingova 4 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   kolektívne podnikanie, v súlade so zákonom č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch, v znení neskorších zmien, vydávaním akcií a ich investovaím do: aa) cenných papierov, bb) nehnuteľností, cc) hnuteľných vecí, alebo ich použitie na vklady podľa zmluvy o tichom spoločenstve alebo na osobitný účet v banke, a obchodovanie s cennými papiermi v rozsahu stanovenom právnymi predpismi
   systematicá činnosť na kapitálovom trhu a starostlivosť o zaistenie zdravej štruktúry cenných papierov, tvoriacich portfólio investičného fondu
   26.10.1994Zrušené obchodné meno:
   F O N D M A T R A N a.s.
   Zrušené sidlo:
   Červenej armády 4 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Investovanie (investičný postup) v zmysle §17 ods. 3 Nariadenia vlády ČSFR č. 383/1991Zb. o vydávaní a použití investičných kupónovna základe zmluvy, prostredníctvom správcuFondu a na náklady Fondu.
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   F O N D M A T R A N a.s.
   Nové sidlo:
   Červenej armády 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Investovanie (investičný postup) v zmysle §17 ods. 3 Nariadenia vlády ČSFR č. 383/1991Zb. o vydávaní a použití investičných kupónovna základe zmluvy, prostredníctvom správcuFondu a na náklady Fondu.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavel Gregor - člen Drobného 5 Bratislava
   Ing. Margita Lelkešová - člen M. Marečka 7 Bratislava
   Ing. Karol Török - predseda Ľubovnianska 14 Bratislava