Vytvořte fakturu

TERMOREG - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TERMOREG
IČO 30840520
TIN 2020357097
DIČ SK2020357097
Datum vytvoření 30 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TERMOREG
Hlinícka 1
83152
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 173 797 €
Zisk 48 724 €
Kapitál 1 237 689 €
Vlastní kapitál 67 614 €
Kontaktní informace
Email info@termoreg.sk
webové stránky http://www.termoreg.sk
Telefon(y) +421244873137, +421244873139
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 984,900
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 100,000
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 208,692
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 200,181
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,022
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,489
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,193,592
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 116,338
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 25,283
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 35,692
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 48,724
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,077,254
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 597
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 158,449
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 43,846
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,028
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 17,020
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 94,555
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 918,208
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 173,797
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 53,666
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 120,095
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 114,114
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 47,997
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,980
C. Služby (účtová skupina 51) 25,763
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 35,766
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 345
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,263
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 59,683
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 97,021
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,161
M. Úrokové náklady (562) 1,760
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,400
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,160
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 56,523
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 7,799
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 48,724
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015