Vytvořte fakturu

SALUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.01.2017
Basic information
Obchodní název SALUS
IČO 30840554
TIN 2020315550
DIČ SK2020315550
Datum vytvoření 20 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SALUS
Tomášikova 32
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 597 €
Zisk -111 308 €
Kapitál 341 372 €
Vlastní kapitál 330 859 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905624805
Mobile(y) 0905624805
Date of updating data: 26.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 229,487
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 225,495
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,049
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,985
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 483
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,758
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 246,472
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 32,592
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 714,121
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -577,524
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -111,308
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 213,880
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,480
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -1,731
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,904
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 275
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 32
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 212,400
Date of updating data: 26.01.2017
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 597
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 597
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 108,648
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,460
C. Služby (účtová skupina 51) 30,920
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 38,254
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,291
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 21,723
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -108,051
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -44,380
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,257
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,257
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,257
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -111,308
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -111,308
Date of updating data: 26.01.2017
Date of updating data: 26.01.2017