Vytvořte fakturu

SAMON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SAMON
IČO 30840821
TIN 2020343578
DIČ SK2020343578
Datum vytvoření 30 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAMON
Levárska 13
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 215 412 €
Zisk 999 €
Kapitál 53 155 €
Vlastní kapitál -47 870 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421265427876
Fax(y) 0265427876
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 43,739
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 44,739
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 44,739
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ -1,132
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,967
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 622
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -8,452
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 42,607
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -46,871
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -55,174
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 999
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 89,478
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 89,478
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 19,927
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 15,021
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,317
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 46,213
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 215,412
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 52,142
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 156,453
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 10
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,807
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 211,869
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 20,443
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 85,611
C. Služby (účtová skupina 51) 19,508
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 75,162
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 400
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 8,049
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,204
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,492
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,543
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 83,033
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 23
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 23
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,607
M. Úrokové náklady (562) 1,415
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 192
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,584
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,959
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 999
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30840821 TIN: 2020343578 DIČ: SK2020343578
 • Sídlo: SAMON, Levárska 13, 84104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Kořínek Štefánikova 1046 Veľké Leváre 908 73 30.12.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vladimír Kořínek 3 320 € (50%) Štefánikova 1046 Veľké Leváre 908 73
  Ladislav Hrčka 3 320 € (50%) Čáry 908 43
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.03.2015Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   23.03.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Hrčka M.Kollára 147 Čáry 908 43 Vznik funkcie: 30.07.1998
   03.12.2009Noví spoločníci:
   Ladislav Hrčka M.Kollára 147 Čáry 908 43
   Ing. Vladimír Kořínek Štefánikova 1046 Veľké Leváre 908 73
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kořínek Štefánikova 1046 Veľké Leváre 908 73 Vznik funkcie: 30.12.1991
   Ladislav Hrčka M.Kollára 147 Čáry 908 43 Vznik funkcie: 30.07.1998
   02.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Marián Barančík Nobelova 2 Bratislava 831 02
   Ľubomír Bátora Kukučínova 44 Bratislava 831 02
   Ladislav Hrčka M.Kollára 147 Čáry 908 43
   Ing. Vladimír Kořínek Nám. Hraničiarov 4/B Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Barančík Nobelova 2 Bratislava 831 02
   Ľubomír Bátora Kukučínova 44 Bratislava 831 02
   Ladislav Hrčka M.Kollára 147 Čáry 908 43
   Ing. Vladimír Kořínek Nám. Hraničiarov 4/B Bratislava 851 03
   08.03.1999Nové predmety činnosti:
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest
   Noví spoločníci:
   Marián Barančík Nobelova 2 Bratislava 831 02
   Ľubomír Bátora Kukučínova 44 Bratislava 831 02
   Ladislav Hrčka M.Kollára 147 Čáry 908 43
   Ing. Vladimír Kořínek Nám. Hraničiarov 4/B Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marián Barančík Nobelova 2 Bratislava 831 02
   Ľubomír Bátora Kukučínova 44 Bratislava 831 02
   Ladislav Hrčka M.Kollára 147 Čáry 908 43
   Ing. Vladimír Kořínek Nám. Hraničiarov 4/B Bratislava 851 03
   07.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Marián Barančík Nobelova 2 Bratislava 831 02
   Ľubomír Bátora Kukučínova 44 Bratislava 831 02
   Ladislav Hrčka Mlynarovičova 3 Bratislava 851 03
   Ing. Vladimír Kořínek nám. Hraničiarov 4/B Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.02.1993Nové sidlo:
   Levárska 13 Bratislava 841 04
   Nové predmety činnosti:
   výroba pekárenských, cestovinárskych, cukrárskych, cukrovinárskych a cereálnych produktov a prísad
   výroba pomôcok pre pekársku výrobu
   spracovanie pochutín
   obchodná činnosť s poživatinami
   Noví spoločníci:
   Marián Barančík Nobelova 2 Bratislava 831 02
   Ľubomír Bátora Kukučínova 44 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.02.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   zabezpečovanie spracovania potravín s výnimkou mäsiarstva, mlynárstva, pivovarníctva, a mliekarenstva
   zabezpečovanie spracovnia pochutín s výnimkou tabaku
   sprostredkovateľská, obstarávateľská a obchodná činnosť s poživatinami
   zabezpečovanie verejného stravovania v súvislosti s predajom poživatín
   poradenská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Horváth Jasovská 47 Bratislava 851 07
   Jaroslav Práger Olbrachtova 6 Bratislava 831 03
   Ing. Peter Štolc 258 Rovinka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   SAMON spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zabezpečovanie spracovania potravín s výnimkou mäsiarstva, mlynárstva, pivovarníctva, a mliekarenstva
   zabezpečovanie spracovnia pochutín s výnimkou tabaku
   sprostredkovateľská, obstarávateľská a obchodná činnosť s poživatinami
   zabezpečovanie verejného stravovania v súvislosti s predajom poživatín
   poradenská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Horváth Jasovská 47 Bratislava 851 07
   Ladislav Hrčka Mlynarovičova 3 Bratislava 851 03
   Ing. Vladimír Kořínek nám. Hraničiarov 4/B Bratislava 851 03
   Jaroslav Práger Olbrachtova 6 Bratislava 831 03
   Ing. Peter Štolc 258 Rovinka
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia