Vytvořte fakturu

"CAPITAL CONSULTING & MANAGEMENT " skrátene CC & M - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název "CAPITAL CONSULTING & MANAGEMENT " skrátene CC & M
IČO 30840953
TIN 2020345162
DIČ SK2020345162
Datum vytvoření 30 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo "CAPITAL CONSULTING & MANAGEMENT " skrátene CC & M
Cabanova 5
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 37 036 €
Zisk 2 215 €
Kapitál 84 046 €
Vlastní kapitál 25 295 €
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 22,688
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 22,688
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,688
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,234
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 6,128
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 502
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 29,922
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,713
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,972
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,972
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 3,526
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,215
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 17,209
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 16,725
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,550
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,561
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 13,614
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 484
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 37,036
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 37,036
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 33,647
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,300
C. Služby (účtová skupina 51) 21,406
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 235
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 8,250
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,456
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,389
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,330
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 214
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 214
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -214
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,175
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,215
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015