Vytvořte fakturu

R K S - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název R K S
IČO 30841275
TIN 2020328398
DIČ SK2020328398
Datum vytvoření 30 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo R K S
Rajecká 36
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 962 431 €
Zisk 43 252 €
Kapitál 1 330 663 €
Vlastní kapitál 1 141 364 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245648204, 0245648205
Fax(y) 0245648204
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,126,630
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 31,877
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 31,877
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 31,877
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,087,091
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 91,346
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 91,346
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 333,072
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 333,295
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 333,295
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -223
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 662,673
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,173
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 658,500
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,662
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 7,662
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,126,630
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 987,223
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 63,070
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 63,070
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 587
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,307
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,307
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 34,933
2. Ostatní fondy (427, 42X) 34,933
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 839,074
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 839,074
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 43,252
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 139,407
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 400
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 400
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 125,534
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 45,133
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,133
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 565
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 23,616
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 16,961
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 39,259
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 13,473
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,473
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 950,228
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 962,431
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 65,755
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 884,473
V. Aktivace (účtová skupina 62) 1,849
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,580
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,774
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 905,224
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 303,692
D. Služby (účtová skupina 51) 162,130
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 388,636
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 285,488
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 96,262
4. Sociální náklady (527, 528) 6,886
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,745
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 31,924
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 31,924
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,097
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 57,207
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 486,255
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 64
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 48
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 48
XII. Kurzové zisky (663) 16
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 213
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 9
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 204
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -149
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 57,058
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 13,806
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 13,806
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 43,252
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30841275 TIN: 2020328398 DIČ: SK2020328398
 • Sídlo: R K S, Rajecká 36, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava 30.12.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vladimír Svatý 31 535 € (50%) Rajecká 36 Bratislava
  Ing. Martin Juriš 31 535 € (50%) Bratislava 841 10
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.12.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava Vznik funkcie: 30.12.1991
   09.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava
   03.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Svatý Hájniky 14 Svätý Jur 900 21
   Ing. Martin Juriš Mládežnícka 14 Bratislava 841 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava
   02.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Juriš Drieňova 19 Bratislava
   Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Svätý Rajecká 36 Bratislava
   22.11.1995Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   26.08.1994Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie a prenájom vysielacích rádiových staníc
   15.03.1994Noví spoločníci:
   Ing. Martin Juriš Drieňova 19 Bratislava
   Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava
   14.03.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Gazdík Baumanova 3 Bratislava
   Ing. Martin Juriš Drieňova 19 Bratislava
   Ing. Stanislav Kokoška Podzáhradná 39 Bratislava
   Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava
   02.09.1993Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Gazdík Baumanova 3 Bratislava
   Ing. Martin Juriš Drieňova 19 Bratislava
   Ing. Stanislav Kokoška Podzáhradná 39 Bratislava
   Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava
   01.09.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Gazdík Baumanova 3 Bratislava
   Ing. Martin Juriš Drieňova 19 Bratislava
   Ing. Stanislav Kokoška Podzáhradná 39 Bratislava
   Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava
   19.04.1993Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj rádiostaníc a príslušenstva
   montáž, inžiniersko-technická činnosť a technický servis komplexných rádiových sietí
   nákup a predaj rozličného spotrebného a priemyselného tovaru v rozsaho voľnej živnosti
   inžinierska, poradenská, sprostredkovateľská činnosť v oblasti rádiokomunikácií
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Svätý Rajecká 36 Bratislava
   18.04.1993Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj rádiostaníc a príslušenstva
   montáž, inžiniersko-technická činnosť a technický servis komplexných rádiových sietí
   obchodná činnosť všeobecného charakteru
   inžinierska, poradenská, sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť.
   U tovarov, na ktorých dovoz a vývoz sa vyžaduje zvláštne povolenie, je možné ho dovážať a vyvážať len na základe tohto povolenia.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   R K S, spol s r.o.
   Nové sidlo:
   Rajecká 36 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj rádiostaníc a príslušenstva
   montáž, inžiniersko-technická činnosť a technický servis komplexných rádiových sietí
   obchodná činnosť všeobecného charakteru
   inžinierska, poradenská, sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť.
   U tovarov, na ktorých dovoz a vývoz sa vyžaduje zvláštne povolenie, je možné ho dovážať a vyvážať len na základe tohto povolenia.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Gazdík Baumanova 3 Bratislava
   Ing. Martin Juriš Drieňova 19 Bratislava
   Ing. Stanislav Kokoška Podzáhradná 39 Bratislava
   Ing. Vladimír Svatý Rajecká 36 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia