Vytvořte fakturu

S T A M A D O - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název S T A M A D O
IČO 30841356
TIN 2020343468
DIČ SK2020343468
Datum vytvoření 30 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S T A M A D O
Pieskovcová 60
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 38 316 €
Zisk -3 316 €
Kapitál 37 406 €
Vlastní kapitál -21 360 €
Kontaktní informace
Email jarmila.dobrikova@post.sk
Telefon(y) 0220861871, 0264770095, 0264537221, 0903455019
Mobile(y) +421903447442, +421903657586, 0903455019
Fax(y) 0264537221
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 32,579
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 32,579
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 10,888
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 10,888
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 11,556
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 11,556
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,556
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,135
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,901
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,234
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 32,579
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,323
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,316
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,256
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 28,956
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,089
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,089
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 26,365
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 502
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 300
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 21,412
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 38,316
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 16,612
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,800
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 10,888
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,516
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 39,697
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 26,283
D. Služby (účtová skupina 51) 10,184
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,389
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,841
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,381
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,167
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 975
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 975
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -975
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,356
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,316
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30841356 TIN: 2020343468 DIČ: SK2020343468
 • Sídlo: S T A M A D O, Pieskovcová 60, 84107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Dobrík Pieskovcová 60 Bratislava 13.11.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jozef Dobrík 6 639 € (100%) Pieskovcová 60 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Dobrík Pieskovcová 60 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Dobrík Pieskovcová 60 Bratislava
   12.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Dobrík Pieskovcová 60 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Dobrík Pieskovcová 60 Bratislava
   18.11.1994Nové sidlo:
   Pieskovcová 60 Bratislava 841 07
   Nové predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   inžinierska činosť v stavebníctve
   sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Dobrík Pieskovcová 60 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Dobrík Pieskovcová 60 Bratislava
   17.11.1994Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   stavebno-montážna činnosť a rekonštrukčné stavebné práce inžinierskych, priemyselných a bytových a občianskych stavieb
   murárske, tesárske, obkladačské, pokrývačské, klampiarske, podlahárske a tepelno-izolačné práce, vrátane zemných prác
   obchodná činnosť maloobchodného i veľkoobchodného charakteru s hmotnými a nehmotnými tovarmi, výrobkami a vecami okrem tovarov na vývoz a dovoz ktorých je treba osobitné povolenie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Dobrík Pieskovcová 60 Bratislava
   Jozef Machata 423 Borský Jur
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   S T A M A D O spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   stavebno-montážna činnosť a rekonštrukčné stavebné práce inžinierskych, priemyselných a bytových a občianskych stavieb
   murárske, tesárske, obkladačské, pokrývačské, klampiarske, podlahárske a tepelno-izolačné práce, vrátane zemných prác
   obchodná činnosť maloobchodného i veľkoobchodného charakteru s hmotnými a nehmotnými tovarmi, výrobkami a vecami okrem tovarov na vývoz a dovoz ktorých je treba osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Dobrík Pieskovcová 60 Bratislava
   Jozef Machata 423 Borský Jur
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia