Vytvořte fakturu

CONTECON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CONTECON
IČO 30841488
TIN 2020298302
DIČ SK2020298302
Datum vytvoření 30 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CONTECON
Kukučínova 52
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 98 023 €
Zisk 2 032 €
Kapitál 36 572 €
Vlastní kapitál 17 768 €
Kontaktní informace
Email contecon@gtinet.sk
Telefon(y) 0244454398
Fax(y) 0244454396
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 31,016
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 16,750
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 16,750
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 16,750
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,266
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 6,522
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,243
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,279
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,674
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,674
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,674
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,070
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 986
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,084
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 31,016
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 19,800
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 664
2. Ostatní fondy (427, 42X) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 10,465
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 10,465
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,032
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,216
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 11,216
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,562
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,562
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,764
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 352
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 124
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 414
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 98,023
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 86,564
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 11,459
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 95,230
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 66,235
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,678
D. Služby (účtová skupina 51) 11,564
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,753
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,224
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,487
4. Sociální náklady (527, 528) 42
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,793
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,546
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 188
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 188
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -188
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,605
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 573
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 573
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,032
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015