Vytvořte fakturu

MENERGA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MENERGA
IČO 30841658
TIN 2020293165
DIČ SK2020293165
Datum vytvoření 30 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MENERGA
Hlinická 1
83105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 486 865 €
Zisk -1 510 €
Kapitál 474 835 €
Vlastní kapitál 60 366 €
Kontaktní informace
Email menerga@menerga.sk
Telefon(y) 0244881026, 0244881238, 0245258750, 0245258751
Fax(y) 0244881026
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 596,959
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 20,532
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 20,532
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 20,532
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 567,887
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 300
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 300
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 361,890
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 253,189
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 253,189
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 108,349
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 177
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 175
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 205,697
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,134
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 204,563
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,540
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,540
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 596,959
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 58,856
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 96
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,152
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,152
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 52,479
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 74,546
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -22,067
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,510
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 537,929
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 10,120
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 9,919
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 201
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 512,632
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 252,093
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 252,093
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 221,112
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,032
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,490
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,392
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 513
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,677
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,677
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 7,500
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 174
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 174
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,481,134
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,486,865
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 844,911
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 636,223
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,400
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,331
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,484,496
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 598,514
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 303,894
D. Služby (účtová skupina 51) 303,236
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 198,532
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 145,382
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 47,018
4. Sociální náklady (527, 528) 6,132
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,448
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 19,753
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 19,753
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 44,673
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,446
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,369
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 275,490
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 16
XII. Kurzové zisky (663) 6
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 985
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 544
2. Ostatní náklady (562A) 544
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 137
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 304
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -963
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,406
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,916
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,916
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,510
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30841658 TIN: 2020293165 DIČ: SK2020293165
 • Sídlo: MENERGA, Hlinická 1, 83105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ivan Gossányi Jégeho 21 Bratislava 14.02.1996
  Ing. Ľubomír Sklenár Kpt.Jaroša 27 Pezinok 14.02.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ivan Gossányi 4 316 € (65%) Jégeho 21 Bratislava
  Ing. Ľubomír Sklenár 2 324 € (35%) Kpt.Jaroša 27 Pezinok
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Gossányi Jégeho 21 Bratislava Vznik funkcie: 14.02.1996
   Ing. Ľubomír Sklenár Kpt.Jaroša 27 Pezinok Vznik funkcie: 14.02.1996
   18.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Gossányi Jégeho 21 Bratislava
   Ing. Ľubomír Sklenár Jasovská 1 Bratislava
   27.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Gossányi Jégeho 21 Bratislava
   Ing. Ľubomír Sklenár Kpt.Jaroša 27 Pezinok
   26.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Gossányi Jégeho 21 Bratislava
   Ing. Ľubomír Sklenár Jasovská 1 Bratislava
   03.03.1998Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   výroba, inštalácia a opravy vzduchotechnických zariadení
   montáž vzduchotechnických zariadení
   14.02.1996Nové obchodné meno:
   MENERGA s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Gossányi Jégeho 21 Bratislava
   Ing. Ľubomír Sklenár Jasovská 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Gossányi Jégeho 21 Bratislava
   Ing. Ľubomír Sklenár Jasovská 1 Bratislava
   13.02.1996Zrušené obchodné meno:
   MENERGA Slowakia, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan GOSSÁNYI Jégeho 21 Bratislava
   Ing. Ľubomír SKLENÁR Jasovská 1/72 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.10.1994Nové obchodné meno:
   MENERGA Slowakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hlinická 1 Bratislava 831 05
   10.10.1994Zrušené obchodné meno:
   MENERGA ČSFR spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Lodná 2 Bratislava
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   MENERGA ČSFR spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lodná 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska a projektová činnosť v oblasti vzduchotechniky
   obchodná činnosť v oblasti klimatizácie
   marketing, komerčná, poradenská, informačná, reklamná, publikačná, výstavná, sprostredkovateľská činnosť a leasing vo vzťahu k predmetu činnosti spoločnosti
   zahraničnoobchodná činnosť pre všetky druhy činnosti spoločnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan GOSSÁNYI Jégeho 21 Bratislava
   Ing. Ľubomír SKLENÁR Jasovská 1/72 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia