Vytvořte fakturu

V E N T A - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název V E N T A
IČO 30996007
TIN 2020359033
Datum vytvoření 01 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo V E N T A
Holubyho 42
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 15 347 €
Zisk 957 €
Kapitál 8 380 €
Vlastní kapitál -4 323 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0336413972, 0336413003
Fax(y) 0336413972
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,262
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,756
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 384
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 420
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 420
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -36
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,372
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,337
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,035
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 506
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 506
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,262
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,366
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 16
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 16
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -10,978
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 804
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -11,782
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 957
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,114
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 294
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 294
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,820
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,661
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,661
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,533
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 146
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 514
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 262
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 252
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 15,347
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 15,347
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,762
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,895
D. Služby (účtová skupina 51) 11,317
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 50
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 500
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,585
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,135
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 148
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 148
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -148
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,437
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 957
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30996007 TIN: 2020359033
 • Sídlo: V E N T A, Holubyho 42, Pezinok
 • Datum vytvoření: 01 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Štefan ŠEFČÍK Mierova 20 Pezinok 10.05.1999
  Ing. Miroslav Šefčík Mierova 20 Pezinok 06.12.2001
  Mária Šefčíková Mierová 1756/20 Pezinok 902 01 14.02.2013
  Marián Šefčík Robotnícka 1398/17 Senec 903 01 14.02.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Štefan ŠEFČÍK 3 039 € (45.8%) Mierova 20 Pezinok
  Ing. Miroslav Šefčík 800 € (12.1%) Mierova 20 Pezinok
  Mária Šefčíková 2 000 € (30.1%) Mierová 1756/20 Pezinok 902 01
  Marián Šefčík 800 € (12.1%) Robotnícka 1398/17 Senec 903 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.04.2013Noví spoločníci:
   Mária Šefčíková Mierova 20/1756 Pezinok 902 01
   Ing. Miroslav Šefčík Mierova 20/1756 Pezinok 902 01
   Marián Šefčík Robotnícka 1398/17 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Šefčíková Mierová 1756/20 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 14.02.2013
   Marián Šefčík Robotnícka 1398/17 Senec 903 01 Vznik funkcie: 14.02.2013
   08.07.2002Nové predmety činnosti:
   montáž všetkých druhov roliet, žalúzií, markíz, sieťok na okná a dvere a zalamovacích dverí
   prevádzkovanie zmenárne
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miroslav Šefčík Mierova 20 Pezinok Vznik funkcie: 06.12.2001
   07.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   10.05.1999Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s výnimkou tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
   konzultačná a informačná činnosť v oblasti cestovného ruchu
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie
   renovácia dverí a interiérov
   Noví spoločníci:
   Štefan ŠEFČÍK Mierova 20 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Šefčík Mierova 20 Pezinok
   09.05.1999Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie
   obchodná čin. mimo tovarov na kt. zákon vyžaduje zvláštne pov.
   konzultačná a informačná činnosť v oblasti cestovného ruchu
   Zrušeny spoločníci:
   Štefan ŠEFČÍK Mierova 20 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.03.1993Nové predmety činnosti:
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie
   obchodná čin. mimo tovarov na kt. zákon vyžaduje zvláštne pov.
   konzultačná a informačná činnosť v oblasti cestovného ruchu
   23.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie a s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky, sprostredkovanie a zabezpečovanie základných a doplnkových služieb domáceho aktívneho a pasívneho cestovného ruchu
   export a import okrem komodít, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s výnimkou tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
   servisno-konzultačná a informačná činnosť v oblasti cestovného ruchu
   spracovanie a predaj biologického odpadu.
   07.10.1992Noví spoločníci:
   Štefan ŠEFČÍK Mierova 20 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   06.10.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan MAYER Fučíkova 24 Bratislava
   Štefan ŠEFČÍK Mierova 20 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.10.1991Nové obchodné meno:
   V E N T A spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Holubyho 42 Pezinok
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie a s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky, sprostredkovanie a zabezpečovanie základných a doplnkových služieb domáceho aktívneho a pasívneho cestovného ruchu
   export a import okrem komodít, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s výnimkou tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
   servisno-konzultačná a informačná činnosť v oblasti cestovného ruchu
   spracovanie a predaj biologického odpadu.
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan MAYER Fučíkova 24 Bratislava
   Štefan ŠEFČÍK Mierova 20 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia