Vytvořte fakturu

PER-BAU - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PER-BAU
IČO 30996350
TIN 2020359132
DIČ SK2020359132
Datum vytvoření 07 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PER-BAU
Vajanského 15
90001
Modra
Financial information
Prodej a příjem 82 486 €
Zisk 8 499 €
Kapitál 117 250 €
Vlastní kapitál 48 929 €
Kontaktní informace
Email per-bau@per-bau.sk
Telefon(y) +421336475336
Mobile(y) +421905507811
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 119,968
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 61,414
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 61,414
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 4,231
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 57,183
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 58,133
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,967
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,967
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,901
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,901
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,901
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 52,265
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 575
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 51,690
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 421
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 421
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 119,968
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 57,430
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 665
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 665
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 41,626
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 41,626
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,499
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 62,538
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 349
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 349
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 61,265
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,339
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,339
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 879
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 583
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,464
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 52,000
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 924
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 924
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 82,490
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 82,486
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5,246
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 76,248
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 992
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,734
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,592
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,529
D. Služby (účtová skupina 51) 35,422
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 12,380
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,589
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,023
4. Sociální náklady (527, 528) 768
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 794
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,887
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,887
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 130
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,752
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 30,951
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,679
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,679
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,675
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,077
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,578
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,578
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,499
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30996350 TIN: 2020359132 DIČ: SK2020359132
 • Sídlo: PER-BAU, Vajanského 15, 90001, Modra
 • Datum vytvoření: 07 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Katarína Pešková Vajanského 15 Modra 07.03.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Katarína Pešková 6 639 € (100%) Vajanského 15 Modra
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.09.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Peško Vajanského 15 Modra 900 01
   14.05.2004Noví spoločníci:
   Katarína Pešková Vajanského 15 Modra 900 01
   Ing. Ivan Peško Vajanského 15 Modra 900 01
   13.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Peško Vajanského 15 Modra
   Katarína Pešková Vajanského 15 Modra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Peško Vajanského 15 Modra
   07.03.2002Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Peško Vajanského 15 Modra
   Katarína Pešková Vajanského 15 Modra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Katarína Pešková Vajanského 15 Modra
   Ing. Ivan Peško Vajanského 15 Modra
   06.03.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Peško Šmidkeho 1 Pezinok
   Katarína Schavelová Dukelská 33 Modra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Peško Svätoplukova 1 Pezinok
   Katarína Schavelová Dukelská 33 Modra
   07.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Peško Šmidkeho 1 Pezinok
   Katarína Schavelová Dukelská 33 Modra
   06.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Peško Šmidkeho 1 Pezinok
   Katarína Schavelová Dukelská 33 Modra
   05.10.1995Nové sidlo:
   Vajanského 15 Modra 900 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie účtovníctva a činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Peško Šmidkeho 1 Pezinok
   Katarína Schavelová Dukelská 33 Modra
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Schavelová Dukelská 33 Modra
   04.10.1995Zrušené sidlo:
   Svätoplukova 1 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Peško Šmidkeho 1 Pezinok
   03.12.1993Nové sidlo:
   Svätoplukova 1 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť mimo tovaru na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Peško Šmidkeho 1 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Peško Svätoplukova 1 Pezinok
   02.12.1993Zrušené sidlo:
   Šmidkeho 1 Pezinok 902 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie stavebných prác v hlavnej a vedľajšej stavebnej výrobe v tuzemsku i zahraničí
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Peško Šmidkeho 1 Pezinok
   Ing. Dušan Raisenauer Zanderweg 07/05/01 Halle/Saale 040 50 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.10.1991Nové obchodné meno:
   PER-BAU spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Šmidkeho 1 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie stavebných prác v hlavnej a vedľajšej stavebnej výrobe v tuzemsku i zahraničí
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Peško Šmidkeho 1 Pezinok
   Ing. Dušan Raisenauer Zanderweg 07/05/01 Halle/Saale 040 50 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia