Vytvořte fakturu

"MK Building Construktion" - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název "MK Building Construktion"
IČO 30998671
TIN 2020357108
Datum vytvoření 06 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo "MK Building Construktion"
Galantská cesta 658
92901
Dunajská Streda
Financial information
Prodej a příjem 21 250 €
Zisk 869 €
Kapitál 108 015 €
Vlastní kapitál 16 €
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 12,997
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 12,267
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 12,267
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 12,267
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 566
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 566
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 533
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 33
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 164
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 164
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,997
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -56,893
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 15,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -79,401
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -79,401
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 869
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 69,890
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 11,043
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 11,043
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 58,847
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 48,600
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 48,600
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,875
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 139
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 233
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 21,250
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,250
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 20,286
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 8,505
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,578
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,907
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 671
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,087
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,087
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,116
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 964
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -8,505
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 95
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 95
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -95
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 869
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 869
Date of updating data: 24.09.2015
Files
4224785.tif
Date of updating data: 24.09.2015
 • IČO :30998671 TIN: 2020357108
 • Sídlo: "MK Building Construktion", Galantská cesta 658, 92901, Dunajská Streda
 • Datum vytvoření: 06 Listopad 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dipl. Ing. Günter Kucharovits dlhodobý pobyt na území SR : 96 Hamuliakovo 29.01.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dipl.Ing. Günter Kucharovits 1 328 € (20%) Lassee 2291 Rakúsko
  Mária Kucharovits 5 312 € (80%) Lassee 2291 Rakúsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.06.2010Nové sidlo:
   Galantská cesta 658 Dunajská Streda 929 01
   18.04.2009Noví spoločníci:
   Dipl.Ing. Günter Kucharovits Bahnstrasse 26 Lassee 2291 Rakúsko
   04.06.2004Noví spoločníci:
   Mária Kucharovits Bahnstrasse 26 Lassee 2291 Rakúsko
   29.01.1999Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dipl. Ing. Günter Kucharovits dlhodobý pobyt na území SR : 96 Hamuliakovo
   06.04.1993Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   nákup a predaj tovaru všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   06.11.1991Nové obchodné meno:
   "MK Building Construktion" spol. s r. o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným