Vytvořte fakturu

IRPEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IRPEX
IČO 30999596
TIN 2020362619
DIČ SK2020362619
Datum vytvoření 18 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IRPEX
Pezinská 29/A
90301
Senec
Financial information
Prodej a příjem 680 743 €
Zisk -390 698 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245925030, 0245924092, 0245914104, +421907783326, +421907701425, +421905617719
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,351,988
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,106,771
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,106,771
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 142,040
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 803,627
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,906
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 155,198
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 243,236
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 39,696
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,983
3. Výrobky (123) - /194/ 27,585
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,128
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 91,859
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 91,859
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 108,253
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 93,140
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 93,140
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,113
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,428
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 898
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,530
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,981
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,981
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,351,988
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,702,690
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -3,319,960
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 597,016
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,916,976
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -390,698
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,047,472
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 255
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 255
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,047,217
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 52,595
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 52,595
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,947,972
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 14,427
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,643
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,767
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,813
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 7,206
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 7,206
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 658,838
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 680,743
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,291
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 613,345
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 38,139
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 14,284
V. Aktivace (účtová skupina 62) 7,621
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,063
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,043,479
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 87
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 183,218
D. Služby (účtová skupina 51) 319,322
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 294,505
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 208,194
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 74,976
4. Sociální náklady (527, 528) 11,335
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 39,140
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 207,182
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 207,182
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -362,736
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 173,053
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 25,082
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 113
2. Ostatní náklady (562A) 113
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 24,969
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -25,082
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -387,818
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -390,698
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30999596 TIN: 2020362619 DIČ: SK2020362619
 • Sídlo: IRPEX, Pezinská 29/A, 90301, Senec
 • Datum vytvoření: 18 Listopad 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vojtech Rudics Sch. Trnavského 18 Bratislava 05.04.1995
  Ing. Jozef Garančovský Topoľová 792/4 Nová Dedinka-Nová Ves pri Dunaji 900 29 27.10.2003
  Ing. Zuzana Garančovská Topoľová 792/4 Nová Dedinka-Nová Ves pri Dunaji 900 29 01.11.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vojtech Rudics 3 320 € (50%) Sch. Trnavského 18 Bratislava
  Ing. Zuzana Garančovská 1 660 € (25%) Topoľová 792/4 Nová Dedinka-Nová Ves pri Dunaji 900 29
  Jozef Garančovský 1 660 € (25%) Topoľová 792/4 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji 900 29
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.11.2005Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Garančovská Topoľová 792/4 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji 900 29
   Jozef Garančovský Topoľová 792/4 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji 900 29
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Garančovský Topoľová 792/4 Nová Dedinka-Nová Ves pri Dunaji 900 29 Vznik funkcie: 27.10.2003
   Ing. Zuzana Garančovská Topoľová 792/4 Nová Dedinka-Nová Ves pri Dunaji 900 29 Vznik funkcie: 01.11.2005
   28.11.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Garančovský Gagarinova 632/6 Senec 903 01 Vznik funkcie: 27.10.2003
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   05.12.2003Nové sidlo:
   Pezinská 29/A Senec 903 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   nákladná cestná doprava
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Garančovský Gagarinova 632/6 Senec 903 01 Vznik funkcie: 27.10.2003
   04.12.2003Zrušené sidlo:
   Gagarinova 6 Senec 903 01
   20.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vojtech Rudics Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   Ing. Vojtech Rudics Sch. Trnavského 18 Bratislava
   05.04.1995Nové sidlo:
   Gagarinova 6 Senec 903 01
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   inžinierska činnosť
   nákup a predaj stavebných výrobkov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   Ing. Vojtech Rudics Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vojtech Rudics Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   04.04.1995Zrušené sidlo:
   Gagarinova 6 Senec
   Zrušeny predmety činnosti:
   Získanie a vykonávanie stavebných prác v občianskej a priemyslovej výstavbe v ČSFR a zahraničí
   Nákup a predaj stav. výrobkov
   Inžinierska činnosť v stavebnej výrobe
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Izsak Jána Švermu 5 Senec
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   Ing. Vojtech Rudics Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.11.1991Nové obchodné meno:
   IRPEX spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Gagarinova 6 Senec
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Získanie a vykonávanie stavebných prác v občianskej a priemyslovej výstavbe v ČSFR a zahraničí
   Nákup a predaj stav. výrobkov
   Inžinierska činnosť v stavebnej výrobe
   Noví spoločníci:
   Ján Izsak Jána Švermu 5 Senec
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   Ing. Vojtech Rudics Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia