Vytvořte fakturu

"NAPO" - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název "NAPO"
IČO 31103022
TIN 2020356855
DIČ SK2020356855
Datum vytvoření 04 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo "NAPO"
Tichá 54/1
90066
Vysoká pri Morave
Financial information
Prodej a příjem 29 974 €
Zisk 390 €
Kapitál 31 093 €
Vlastní kapitál 12 484 €
Kontaktní informace
Email napo@mail.t-com.sk
Telefon(y) 0905574075
Mobile(y) 0905574075
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 27,806
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 8,740
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 250
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,273
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 27,806
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,874
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 5,181
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 390
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,932
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 14,932
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 255
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 175
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,410
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 13,092
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 29,974
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 28,978
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 996
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 28,196
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 15,460
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,830
C. Služby (účtová skupina 51) 4,865
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,841
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 200
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,778
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,823
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 430
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 430
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -428
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,350
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 390
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • IČO :31103022 TIN: 2020356855 DIČ: SK2020356855
 • Sídlo: "NAPO", Tichá 54/1, 90066, Vysoká pri Morave
 • Datum vytvoření: 04 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jaroslav Šotkovský Jelačičova 18 Bratislava 31.03.1994
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.08.1999Noví spoločníci:
   Rudolf Mecháček 296 Kostolište
   Ing. Jaroslav Šotkovský Jelačičova 18 Bratislava
   28.05.1997Nové sidlo:
   Tichá 54/1 Vysoká pri Morave 900 66
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup, predaj, sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru všetkého druhu vo forme veľkoobchodu a maloobchodu
   výroba sirupov, nealko nápojov
   31.03.1994Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Šotkovský Jelačičova 18 Bratislava
   04.12.1991Nové obchodné meno:
   "NAPO" spol. s r. o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným