Vytvořte fakturu

RS Partners - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RS Partners
IČO 31103685
TIN 2020357141
Datum vytvoření 16 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RS Partners
Heyrovského 6
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 16 248 €
Zisk 8 511 €
Kapitál 60 326 €
Vlastní kapitál 18 461 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 52,943
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 47,050
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 47,050
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 350
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 46,700
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,839
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,578
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,578
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,578
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,261
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 963
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,298
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 54
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 54
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 52,943
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,972
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 832
2. Ostatní fondy (427, 42X) 832
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 10,990
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 10,990
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,511
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,971
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 25,971
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 436
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 436
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 23,135
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,400
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 16,248
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 16,248
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 16,148
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 100
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,264
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 358
D. Služby (účtová skupina 51) 1,614
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 18
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,113
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,113
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 161
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,984
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,176
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 73
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 73
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -73
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,911
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,400
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,400
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,511
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4223267.tif
Date of updating data: 25.06.2015