Vytvořte fakturu

TERMO RESET - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TERMO RESET
IČO 31104215
TIN 2020359473
DIČ SK2020359473
Datum vytvoření 06 Květen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TERMO RESET
Štúrova 81
90001
Modra
Financial information
Prodej a příjem 35 655 €
Zisk -32 850 €
Kapitál 21 513 €
Vlastní kapitál -78 566 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911267073
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,860
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,336
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,309
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,153
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,153
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 156
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,027
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 544
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,483
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,524
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,524
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,860
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -111,416
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -85,869
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -85,869
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -32,850
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 123,276
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,853
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,853
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 121,326
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,816
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,816
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 35,447
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,036
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,286
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 743
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 77,998
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 97
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 97
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 35,655
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 35,655
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 35,655
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 67,848
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 23,530
D. Služby (účtová skupina 51) 2,813
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 37,692
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 27,791
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 9,723
4. Sociální náklady (527, 528) 178
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 903
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,250
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,250
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,660
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -32,193
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,312
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 657
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 657
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -657
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -32,850
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -32,850
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31104215 TIN: 2020359473 DIČ: SK2020359473
 • Sídlo: TERMO RESET, Štúrova 81, 90001, Modra
 • Datum vytvoření: 06 Květen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Samuel Zoch predseda spol Bratislavská 46 Modra 900 41 06.05.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Samuel Zoch 7 000 € (100%) Bratislavská 46 Modra 900 41
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.01.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Samuel Zoch - predseda spol. Bratislavská 46 Modra 900 41 Vznik funkcie: 06.05.1992
   29.01.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Samuel Zoch - predseda spol. Bratislavská 46 Modra Vznik funkcie: 06.05.1992
   20.05.2004Nové predmety činnosti:
   meranie a mapovanie tepelnej izolácie na stavbách
   meranie a mapovanie tepelnej izolácie na elektromechanických zariadeniach, expertízy
   obchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti v bode 1. nebezpečných
   12.08.2003Nové predmety činnosti:
   výroba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím do 1000 V, elektrické rozvádzače
   odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím nad 1000 v s obmedzením napätia do 22 kV, bleskozvody
   montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Samuel Zoch - predseda spol. Bratislavská 46 Modra Vznik funkcie: 06.05.1992
   11.08.2003Zrušeny predmety činnosti:
   1.meranie a mapovanie tepelnej izolácie na stavbách
   2.meranie a mapovanie tepelnej izolácie na elektromech. zar., expertízy
   3.obchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti v bode 1.
   4.zahranično-obchodná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Samuel Zoch - predseda spol. Bratislavská 46 Modra
   Ing. Juraj Talian - podpredseda spol. Claudius str. 10 Moers 4130 SRN
   31.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Samuel Zoch Bratislavská 46 Modra 900 01
   30.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Samuel Zoch Bratislavská 46 Modra
   Ing. Juraj Talian Claudius str. 10 Moers 4130 SRN
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Samuel Zoch Bratislavská 46 Modra
   Ing. Juraj Talian Claudius str. 10 Moers 4130 SRN
   29.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Samuel Zoch Bratislavská 46 Modra
   Ing. Juraj Talian Claudius str. 10 Moers 4130 SRN
   06.05.1992Nové obchodné meno:
   TERMO RESET spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štúrova 81 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1.meranie a mapovanie tepelnej izolácie na stavbách
   2.meranie a mapovanie tepelnej izolácie na elektromech. zar., expertízy
   3.obchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti v bode 1.
   4.zahranično-obchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Samuel Zoch Bratislavská 46 Modra
   Ing. Juraj Talian Claudius str. 10 Moers 4130 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Samuel Zoch - predseda spol. Bratislavská 46 Modra
   Ing. Juraj Talian - podpredseda spol. Claudius str. 10 Moers 4130 SRN