Vytvořte fakturu

INTERTRANSACTION - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INTERTRANSACTION
IČO 31104240
TIN 2020362487
DIČ SK2020362487
Datum vytvoření 16 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTERTRANSACTION
Okružná 1338/49
90028
Ivanka pri Dunaji
Financial information
Prodej a příjem 1 333 €
Zisk -1 323 €
Kapitál 17 268 €
Vlastní kapitál 6 064 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 10,133
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,660
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,660
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,660
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,473
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,500
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,500
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 250
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 250
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,723
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 94
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,629
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,133
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,741
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -575
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -575
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,323
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,392
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,392
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 0
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,304
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 88
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,333
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,333
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,333
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,656
D. Služby (účtová skupina 51) 16
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 88
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,552
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,552
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,323
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,317
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,323
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,323
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31104240 TIN: 2020362487 DIČ: SK2020362487
 • Sídlo: INTERTRANSACTION, Okružná 1338/49, 90028, Ivanka pri Dunaji
 • Datum vytvoření: 16 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ivan Zeman Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji 900 28 16.12.1991
  Jitka Zemanová Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji 900 28 16.12.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ivan Zeman 6 639 € (100%) Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji 900 28
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.07.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Zeman Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Zeman Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 16.12.1991
   Jitka Zemanová Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 16.12.1991
   09.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Zeman Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Zeman Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji
   Jitka Zemanová Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji
   12.04.1999Nové sidlo:
   Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Zeman Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Zeman Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji
   Jitka Zemanová Okružná 1338/49 Ivanka pri Dunaji
   11.04.1999Zrušené sidlo:
   Okružná 1338 Ivánka pri Dunaji
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Zeman Okružná 1338 Ivánka pri Dunaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Zeman Okružná 1338 Ivanka pri Dunaji
   Jitka Zemanová Okružná 1338 Ivanka pri Dunaji
   19.01.1993Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamné a propagačné činnosti
   poskytovanie a tvorba softwaru na základe objednávky
   činnosti v oblasti nehnuteľností
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   montáž, oprava, údržba vyhradených elekrických zariadení a výroba rozvadzačov nízkeho napätia
   podnikateľské poradenstvo
   sprostredkovanie obchodu-zastupovanie firiem
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Zeman Okružná 1338 Ivanka pri Dunaji
   Jitka Zemanová Okružná 1338 Ivanka pri Dunaji
   18.01.1993Zrušeny predmety činnosti:
   obchod s tovarom všetkého druhu vo forme veľkoobchodu a maloobchodu, v zmysle platných predpisov
   zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu, v zmysle platných predpisov
   zastupovanie zahraničných firiem v ČSFR
   zastupovanie česko-slovenských firiem v zahraničí
   výroba výrobkov z dreva, plástov, skla, kovov a prírodných materiálov
   poľnohospodárska výroba
   sprostredkovateľská činnosť, dealerstvo
   montáž, opravárenská a servisná činnosť
   informačná, poradenská a konzultačná činnosť
   leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí
   komplexná stavebná činnosť vrátane hlavných stavebných prác, dodávky stavieb na kľúč
   poskytovanie reštauračných, ubytovacích, stravovacích cestovných a ostatných služieb
   účasť na riadení iných spoločností
   tvorba softwaru
   reklamná, propagačná a vydavateľská činnosť
   Spoločnosť sa domáha zápisu, oproti notárskej zápisnici, užšieho predmetu činnosti. Zápisu ďalších predmetov činností sa bude domáhať, až keď si vybaví príslušné povolenia.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.12.1991Nové obchodné meno:
   INTERTRANSACTION spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Okružná 1338 Ivánka pri Dunaji
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchod s tovarom všetkého druhu vo forme veľkoobchodu a maloobchodu, v zmysle platných predpisov
   zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu, v zmysle platných predpisov
   zastupovanie zahraničných firiem v ČSFR
   zastupovanie česko-slovenských firiem v zahraničí
   výroba výrobkov z dreva, plástov, skla, kovov a prírodných materiálov
   poľnohospodárska výroba
   sprostredkovateľská činnosť, dealerstvo
   montáž, opravárenská a servisná činnosť
   informačná, poradenská a konzultačná činnosť
   leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí
   komplexná stavebná činnosť vrátane hlavných stavebných prác, dodávky stavieb na kľúč
   poskytovanie reštauračných, ubytovacích, stravovacích cestovných a ostatných služieb
   účasť na riadení iných spoločností
   tvorba softwaru
   reklamná, propagačná a vydavateľská činnosť
   Spoločnosť sa domáha zápisu, oproti notárskej zápisnici, užšieho predmetu činnosti. Zápisu ďalších predmetov činností sa bude domáhať, až keď si vybaví príslušné povolenia.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Zeman Okružná 1338 Ivánka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia