Vytvořte fakturu

JLF Development - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název JLF Development
IČO 31105432
TIN 2020684072
DIČ SK2020684072
Datum vytvoření 30 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JLF Development
Trnavská 17
83104
Bratislava
Financial information
Zisk -1 287 €
Kapitál 22 264 €
Vlastní kapitál 15 003 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 21,371
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,371
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 21,371
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 21,405
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -34
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 21,371
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,707
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 7,691
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 7,691
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,287
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,664
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,664
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 16
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,648
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23
D. Služby (účtová skupina 51) 23
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -23
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -23
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 304
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 23
2. Ostatní náklady (562A) 23
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 281
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -304
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -327
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,287
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015