Vytvořte fakturu

A M S International - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 16.06.2016
Basic information
Obchodní název A M S International
IČO 31318444
TIN 2020328431
Datum vytvoření 18 Únor 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A M S International
Pestovateľská 2
82366
Bratislava
Financial information
Zisk -1 277 €
Date of updating data: 16.06.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 0
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -480
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -6,174
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,277
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 480
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 0
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 16.06.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 630
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 630
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,427
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,427
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -797
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -797
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,277
Date of updating data: 16.06.2016